Vad är ett personnamn?

Namnlagen delar upp personnamn i olika typer. Det finns idag tre olika typer av personnamn: förnamn, efternamn och mellannamn.

Ny namnlag. Skatteverket tar över hanteringen av personnamn från 1 juli 2017. Läs mer

Förnamn

Dina förnamn kan vara de namn som dina föräldrar har gett dig men du kan också själv välja att lägga till eller byta dina namn. Det går att ha flera förnamn.

Efternamn

Efternamn kommer oftast från föräldrarna. Huvudregeln är att barn till föräldrar med samma efternamn får det namnet. Om föräldrarna har olika efternamn finns det olika regler.

Mellannamn

Ett mellannamn kan du ta om du till exempel väljer din maka eller makes efternamn när ni gifter er. Observera att mellannamn alltid handläggs hos Skatteverket.