Avgifter och betalning

Våra tjänster är till självkostnadspris. Du kan välja mellan såväl standardiserade sökningar till fasta avgifter som skräddarsydda uppdrag där vi debiterar per timme eller mot offert.

Betalningsvillkor

Om betalning ska ske enligt kundens särskilda villkor och /eller avtal ska dessa tydligt kommuniceras med och accepteras av PRV InterPat före arbetet med uppdragsbeställningen påbörjas.

Så betalar du din söktjänst

Du kan betala din söktjänst på två sätt, via faktura eller via ett depositionskonto. När det gäller officiella avgifter kan dessa på begäran dras från ditt depositionskonto, alternativt betalas in till PRV:s bankgirokonto.

Faktura

Väljer du att betala ditt uppdrag via faktura sänder vi den till dig efter utfört uppdrag.

Nationella betalningar

Bankgiro: 5052-6698
VAT/Momsreg. nr SE 202100207201

Internationella betalningar

Skandinaviska Enskilda Banken
106 40  STOCKHOLM
SWEDEN
IBAN SE 03 5000 0000 0543 9100 1691
SWIFT/BIC: ESSESESS
VAT: SE 202100207201
Bankkonto 5439-1001691

Kontakt

Du är mycket välkommen att ringa och diskutera ditt behov med oss.

Telefon: 08 782 28 85
E-post: interpat@prv.se
Fax: 08-783 01 63

Varför ska du anlita oss?

  • Expertis inom alla tekniska områden
  • PRV är granskande PCT-myndighet sedan 1978
  • Avancerade sökverktyg
  • Omfattande språkkunskaper
  • Tjänster för svenskt och internationellt näringsliv
  • 70 års erfarenhet av söktjänster inom patent
  • Möjlighet till kontakt med din patentingenjör

70 års erfarenhet

PRV InterPat har närmare 70 års erfarenhet av att erbjuda söktjänster inom alla tekniska områden. Vi stödjer svenskt näringsliv med information och service kring patent, varumärke och design.