Vi erbjuder försäljning av olika dokument och skrifter ur vårt arkiv, bland annat kopior på:

 • Patent från de flesta av världens länder
 • Prioritetsbevis
 • Utdrag ur akter från svenska ansökningar
 • Klasslistor
 • Övriga dokument och skrifter.

Beställning

Vill du köpa dokument, e-posta din beställningslista till oss. Leveransen sker via vanlig post eller e-post. Kom ihåg att ange leveranssätt. Betalningen sker via faktura eller depositionskonto.

Patentdiplom

Patentdiplom kan beställas både som pappersdokument och som e-diplom. Patentdiplomet utfärdas på lite tjockare papper och har en tryckt underskrift av PRV:s generaldirektör.
Det elektroniska diplomet är främst avsett att läggas på en webbplats för att visa att företaget har patent. Observera att patentdiplomet bara utfärdas för svenska patent som är eller har varit i kraft.

Patentdiplom

Kontakt

Du är mycket välkommen att ringa och diskutera ditt behov med oss.

Telefon: 08 782 28 85
E-post: interpat@prv.se
Fax: 08-783 01 63

Varför ska du anlita oss?

 • Expertis inom alla tekniska områden
 • PRV är granskande PCT-myndighet sedan 1978
 • Avancerade sökverktyg
 • Omfattande språkkunskaper
 • Tjänster för svenskt och internationellt näringsliv
 • 70 års erfarenhet av söktjänster inom patent
 • Möjlighet till kontakt med din patentingenjör

70 års erfarenhet

PRV InterPat har närmare 70 års erfarenhet av att erbjuda söktjänster inom alla tekniska områden. Vi stödjer svenskt näringsliv med information och service kring patent, varumärke och design.