Så här använder du våra söktjänster

Det här är en översiktsbild som visar när i processen du kan använda våra söktjänster inom patentområdet - från idé till marknad.

Prior Art - Vi ger dig svar på teknikutvecklingen inom ett visst område Patentlandskap Patentbevakning - För ständig omvärldsbevakning av konkurrenter och teknikområden Tekniköversikt Nyhetsgranskning - Är din uppfinning verkligen ny? Patenterbarhetsbedömning - En fingervisning om en ansökan kan bli godkänd Freedom to operate-sökning - För att få en uppfattning om du kan lansera din produkt på marknaden utan att riskera att göra intrång Citeringssökningar Validitetsgranskning - När du ifrågasätter konkurrenters patentskydd

Bilden är klickbar!

Kontakt

Du är mycket välkommen att ringa och diskutera ditt behov med oss.

Telefon: 08 782 28 85
E-post: interpat@prv.se
Fax: 08-783 01 63

Våra söktjänster

Vi erbjuder avancerade söktjänster inom områdena:

70 års erfarenhet

PRV InterPat har närmare 70 års erfarenhet av att erbjuda söktjänster inom alla tekniska områden. Vi stödjer svenskt näringsliv med information och service kring patent, varumärke och design.