Nyhetsgranskning

Vi tar reda på vilka skyddsrätter som finns innan du lanserar din produkt på marknaden.

Vi tar reda på om någon annan redan har ansökt om eller registrerat en identisk eller liknande formgivning. Vi kollar även om du riskerar att göra intrång i någon annans registrerade rättigheter innan du lanserar en ny produkt på marknaden. 

Undvik obehagliga överraskningar

Innan du lanserar en ny design på marknaden eller importerar produkter till Sverige/EU är det viktigt att göra en bedömning av om du riskerar att göra intrång i någon annans befintliga rättighet. Vi kan ge dig ett snabbt svar på om någon annan redan har ansökt om eller registrerat en identiskt eller liknande formgivning på olika marknader.

Våra nyhetsgranskningar

Vi månar om att granskningen ska passa ditt behov. Tillsammans med dig ringar vi därför in de produktområden som är relevanta.

Granskningen omfattar bland annat:

  • Alla nationella ansökningar och registreringar i Svensk Designdatabas.
  • Alla registrerade och sökta gemenskapssformgivningar som gäller i hela EU (EUIPO och WIPO).

Skriv ner dina önskemål

De uppgifter vi behöver från dig vid designundersökningar är en bild/bilder som visar produkten från olika vinklar samt uppgifter om vad det är för typ av produkt och dess användningsområde.

Våra rapporter

Resultatet presenteras i en rapport där du får ett underlag med de eventuella registreringar som PRV funnit vid granskningen, alltså design med närliggande utseende. Rapporten innehåller dock inte någon skillnadsbedömning med specifika beskrivningar över skillnader/likheter mellan er design och de eventuella påträffade registreringarna. Bedömer vi att produkten snarare är av teknisk karaktär än resultatet av en formgivning innehåller rapporten en rekommendation till/om patentgranskning och hur du går vidare med en sådan.

Hur lång tid tar det?

Du får din rapport inom sju arbetsdagar från att du accepterat vår offert.

Leverans med garanti

Leverans kan ske per fax, post eller e-post. Om vi inte kan hålla våra leveranstider levereras uppdraget utan kostnad.

Kostnad

Pris enligt offert. Innan granskningen påbörjas kontaktar vi dig för en offert. Offerten blir ett fast pris till dig. Moms tillkommer.

Sekretess

Varje beställning av uppdrag hos PRV InterPat är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av 12 § 31 kap. i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingarna lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren.

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den stora mängden information kan vi inte ge några garantier för att resultatet alltid är komplett.

Kontakt

Du är mycket välkommen att ringa och diskutera ditt behov med oss.

Telefon: 08 782 28 85
E-post: interpat@prv.se
Fax: 08-783 01 63

Beställ uppdrag med hjälp av PRV InterPat Secure

Vår säkra tjänst för dina uppdragsbeställningar och leverans av dina sökrapporter.

Varför ska du anlita oss?

  • Expertis inom alla tekniska områden
  • PRV är granskande PCT-myndighet sedan 1978
  • Avancerade sökverktyg
  • Omfattande språkkunskaper
  • Tjänster för svenskt och internationellt näringsliv
  • 70 års erfarenhet av söktjänster inom patent
  • Möjlighet till kontakt med din patentingenjör

70 års erfarenhet

PRV InterPat har närmare 70 års erfarenhet av att erbjuda söktjänster inom alla tekniska områden. Vi stödjer svenskt näringsliv med information och service kring patent, varumärke och design.