Prior Art

Vi ger dig svar på teknikutvecklingen inom ett visst område.

Prior Art är en omfattande sökning som ger dig kunskap om hela kedjan av produkt- och teknikutvecklingen inom ett specifikt område. Att känna till befintliga lösningar kan vara till stor hjälp inte bara för att se nyhetsvärdet av den egna uppfinningen utan även när den egna patentansökan ska formuleras. Du kan också spara tid och pengar genom att ta hjälp av befintliga patent för att hitta lösningar på ditt problem.

Beställ

Produktblad och exempelrapport

Prior Art
Exempelrapport

Behöver du bli uppdaterad?

Tänk på att resultatet av en sökning speglar det dagsaktuella läget men att patentdokumentationen fylls på med 10 000-tals patentdokument varje vecka. Det är därför inte helt osannolikt att något dokument skulle kunna hamna inom ert intresseområde. Vill du ha information kontinuerligt kan vi hjälpa till med en bevakning. Meddela oss så förbereder vi.

Läs mera om våra bevakningar

 

Kontakt

Du är mycket välkommen att ringa och diskutera ditt behov med oss.

Telefon: 08 782 28 85
E-post: interpat@prv.se
Fax: 08-783 01 63

Beställ uppdrag med hjälp av PRV InterPat Secure

Vår säkra tjänst för dina uppdragsbeställningar och leverans av dina sökrapporter.

Varför ska du anlita oss?

  • Expertis inom alla tekniska områden
  • PRV är granskande PCT-myndighet sedan 1978
  • Avancerade sökverktyg
  • Omfattande språkkunskaper
  • Tjänster för svenskt och internationellt näringsliv
  • 70 års erfarenhet av söktjänster inom patent
  • Möjlighet till kontakt med din patentingenjör

70 års erfarenhet

PRV InterPat har närmare 70 års erfarenhet av att erbjuda söktjänster inom alla tekniska områden. Vi stödjer svenskt näringsliv med information och service kring patent, varumärke och design.