Klassning av varumärke

Kursen ger dig mycket goda kunskaper i varumärkesklassning.