Skillnaden mellan olika skydd

De immaterialrättsliga skydden används för olika syften. Vilket eller vilka skydd du ska välja beror på den innovation du har skapat. Här använder vi cykelhjälmen som exempel för att förklara skillnaden mellan patent, varumärke, design och upphovsrätt.

Det du vill skydda

 

Exempel

 

Skyddsform

Hjälmens namn   Speedy   Varumärke
Hur du löst problemet med att hjälmen ska ha perfekt passform av säkerhetsskäl   Remmarna är fästa på ett mycket speciellt sätt   Patent
Hjälmens utseende   Formen   Design
Upphovsrätt

Vad innebär immaterialrätterna?

Immateriella tillgångar är av olika slag - vi förklarar skillnaden.