Skapa lönsamhet med immateriella tillgångar

Så mycket som 80 procent av företagens värden ligger i de immateriella tillgångarna. Företag som utvecklar och vårdar dessa tillgångar har därför högre lönsamhet än de som inte gör det. På den här sidan hittar du exempel på vad immateriella tillgångar kan vara och hur vägen ser ut till ökad lönsamhet.

Exempel på immateriella tillgångar

 • Namn på företaget, produkt eller tjänst
 • Logotyp för företaget produkt eller tjänst
 • Design och utseende
 • Text, foto, musik och film
 • Datorprogram, dataspel och appar
 • Interna manualer och arbetsmetoder
 • Affärsidéer eller -modeller
 • Kompetens och spetskunskap
 • Kundregister
 • Tillverkningsprocesser
 • Databaser
 • Egenutvecklad teknik
 • Forskningsresultat
 • Resultat av utvecklingsarbete

Fem steg till ökad lönsamhet

 1. Identifiera företagets immateriella tillgångar.
 2. Prioritera bland tillgångarna.
 3. Utveckla en strategi och metod för att hantera tillgångarna.
 4. Kommunicera dina tillgångar internt och externt.
 5. Använd och dra nytta av dina tillgångar.

Därför ska du ta hand om dina immateriella tillgångar

En genomarbetad strategi för hanteringen av företagets immateriella tillgångar kan:

 • användas för att utveckla affärsstrategin.
 • skynda på företagets utveckling, genom att möjligheter och brister identifieras.
 • göra företaget mer attraktivt för tänkbara investerare och samarbetspartners.
 • användas i marknadsföringssammanhang.
 • avskräcka konkurrenter.

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten
Till PRV-skolan online