Affärsnytta med immaterialrätt

Företagens största värden ligger idag i de immateriella tillgångarna. Företag som utvecklar och vårdar dessa har därför högre lönsamhet än de som inte gör det.

Fem steg till ökad lönsamhet

 1. Identifiera företagets immateriella tillgångar.
 2. Prioritera bland tillgångarna.
 3. Utveckla en strategi och metod för att hantera tillgångarna.
 4. Kommunicera dina tillgångar internt och externt.
 5. Använd och dra nytta av dina tillgångar.

Exempel på immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar är sådant som man inte direkt kan ta på med handen men som ändå skapar stora värden. Ett företags viktigaste immateriella tillgångar beror på vilken affärsverksamhet man bedriver. Här ger några vanliga exempel:.

 • Namn på företaget, produkt eller tjänst
 • Logotyp för företaget produkt eller tjänst
 • Design och utseende
 • Text, foto, musik och film
 • Datorprogram, dataspel och appar
 • Interna manualer och arbetsmetoder
 • Affärsidéer eller -modeller
 • Kompetens och spetskunskap
 • Kundregister
 • Tillverkningsprocesser
 • Databaser
 • Egenutvecklad teknik
 • Forskningsresultat
 • Resultat av utvecklingsarbete

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online