Jimmie Femzén, PRV - om virtual reality

Jimmie Femzén är patentingenjör på PRV och handlägger bland annat spelrelaterade uppfinningar inom VR-området.

Vad händer inom VR idag?

Vi ser nu att man skapar VR-utrustning (Head Mounted Displays) mot en bredare konsumentmarknad och till rimliga priser. Produkter som Oculus Rift, Samsung Gear, Moggles, Morpheus och Google Cardboard har nyligen lanserats. Många av dessa har fått spridning i spelvärlden.

Hur ser teknikområdet ut, hur patenterar man tekniken?

När jag tittar på patentlandskapet idag så skulle man kunna påstå att mycket är gjort men att mycket går att förfina framöver. VR innefattar ett brett teknikområde med sensorer, linser, GPS, hårdvara, headsets, handkontroller som vibrerar, funktioner för trådlösa handkontroller som strömsparande handkontroller, sensorkänsliga underlag, funktioner för att förhindra icke-auktoriserade spel, datakomponenter som processorer och mycket mer. Även metoder som minimerar sjösjuka inom VR förekommer. Vi kommer att få se mycket mer VR på teknikmässorna framöver.

Hur funkar VR på mobila plattformar?

Den mobila utvecklingen betyder mycket för spridningen av VR. De stora aktörerna som Apple och Google driver på och behöver hela tiden ha nya appar som lockar konsumenter. Utifrån ett hårdvaruperspektiv ser man också att mobiler behöver ha kraftigare processorer och bättre skärmar för att kunna ge den rätta VR-upplevelsen.

Hur gammal är VR-tekniken?

Den frågan är svår att svara på. Begreppet sägs ha myntats 1987, men den tidiga VR-tekniken kom tidigare än så. Det finns innovationer från 30-talet, 60-talet och 90-talet inom VR. Filmerna Gräsklipparmannen från 1992 och Matrix från 1999 har säkert bidragit till teknikutvecklingen. Men, det verkliga genomslaget har tekniken fått först nu och är högaktuell inom spelbranschen.

Inom vilka områden är VR användbart?

Spelutveckling, simulering, utbildning, kirurgi, upplevelseindustrin i stort, terapi och utställningsverksamhet. Troligen är tekniken även användbar i många andra sammanhang som vi ännu inte sett exempel på.

Kan man skydda mjukvaran med patent?

Det är en komplex fråga. Den tekniska funktionsprincipen kan man skydda med patent. Källkoden däremot skyddas i Sverige av upphovsrätten, men det är vad källkoden åstadkommer som oftast är mest intressant att skydda. Patent är därför en intressant möjlighet för spelprodukter inom VR-området.

Vilka är utmaningarna framöver?

VR är en snabbt växande teknik som täcker in ett stort spektra med många olika teknikområden. Utvecklare måste vara riktigt lyhörda för vad konsumenterna vill ha nu när fler och fler använder tekniken och skapa lösningar som förhöjer både upplevelse och inlevelse.

Jimmies tre bästa tips!

  • Använd det som redan finns patenterat inom VR-området och vidareutveckla det.
  • Sök i all världens patentdatabaser efter befintliga lösningar.
  • Håll din uppfinning hemlig innan du sökt patent.

PRV vill bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om immaterialrättens betydelse i spelutveckling. Därför har vi tagit fram detta kunskapspaket med intervjuer och fakta för unga spelutvecklare.