Magnus Alm, Palringo - om varumärkesskydd

Magnus Alm grundade Palringo för tio år sedan. Han arbetar med affärsutveckling, marknadsföring, HR och mycket annat. Här ger han oss sina tankar kring företagets utmaningar på en internationell marknad.

Vad erbjuder Palringo och vilka är era användare?

Vi erbjuder en chat-plattform för gamers, där de både kan kommunicera med andra samt spela spel tillsammans.

Vilka immateriella tillgångar är viktigast för er?

Vårt varumärke, bolagets namn är även namnet på vår app. Patent finns med i någon mån, men är inte så centralt. Vår stora tillgång är våra användare, utan tvekan.

Vilka immaterialrättsliga utmaningar har ni?

Vi verkar ju framförallt i arabiska länder, och där regleras vi av lokala lagar samt kulturella värderingar som gör att vi förhåller oss annorlunda till mycket "content" som andra kanske inte skulle reflektera över. Vi är noga med att inte presentera material som kan verka stötande för användare i MENA (Middle East North Africa) regionen.

Magnus Alm, Principal Analyst, Palringo

Magnus tre bästa tips!

1. Ansök om varumärkesskydd för essentiella tillgångar/varumärken. Det kostar inte mycket och är lätt att göra själv.
2. Innan du ansöker om varumärkesskydd, sök i de databaser som finns online efter liknande varumärken, så sparar du både tid och pengar.
3. Om möjligt, arbeta med påhittade "egna" ord, detta underlättar varumärkesprocessen.

Vad gör en principal analyst?

Jag startade bolaget för ungefär 10 år sedan, har sedan dess framförallt arbetat med marknadsföring, affärsutveckling och HR/administrativt arbete.

PRV vill bidra till att öka medvetenheten och kunskapen om immaterialrättens betydelse i spelutveckling. Därför har vi tagit fram detta kunskapspaket med intervjuer och fakta för unga spelutvecklare.