Vad kostar det?

Det finns många olika saker som påverkar kostnaden för ett internationellt patent, varumärke eller design. Här berättar vi om vilka faktorer som påverkar priset.

Patent

Hur mycket din internationella patentansökan kostar beror bland annat på hur många sidor den innehåller, i vilket format du skickar in den och i hur många länder du ansöker.
Du hittar en fullständig prislista för internationell patentansökan här.

För att du ska få en överskådlig bild av vad ett patent kan kosta har vi samlat fyra fiktiva exempel på patentkostnader för företag.
Du hittar dem här.

När du ansöker om ett europeiskt patent får du betala en grundavgift för offentliggörande av översättning av det meddelade europeiska patentet. Grundavgiften är på 1400 SEK. En fullständig prislista för europeiskt patent, samt en utförligare beskrivning av vad som ingår i grundavgiften hittar du här.

Kostnaderna för ett enhetligt patent kommer att bestå av översättningsavgift, årsavgift och eventuella processkostnader.

De avgifter som finns kopplade till en PCT-ansökan är ansökningsavgift, vidarebefordringsavgift, nyhetsgranskningsavgift och preliminär patenterbarhetsbedömning och handläggningsavgift. I vissa fall får du rabatt på din ansökan om den har granskats tidigare.
Läs mer om avgifter i samband med din PCT-ansökan här.

Varumärke

Grundkostnaden för att ansöka om ett EU-varumärke via EUIPO är 850 Euro, om du gör ansökan via webben, och 1000 Euro om du skickar in en pappersansökan. Vilka tilläggskostnader som du får betala beror bland annat på i hur många klasser du söker varumärkesskydd.
Du kan läsa mer om EUIPOs avgifter här.

Hur mycket din internationella varumärkesansökan kostar beror på en rad olika saker, bland annat hur många klasser och länder du söker varumärkesskydd i. WIPO har en avgiftskalkylator som hjälper dig att räkna ut en ungefärlig kostnad.
Du hittar avgiftskalkylatorn här.

Design

Hur mycket det kostar beror bland annat på hur många mönster (formgivningar) som du vill skydda, och i hur många länder.
På EUIPO:s webbplats kan du göra en designansökan som gäller i hela EU från 350 Euro.

Hur mycket din internationella designansökan kommer att kosta kan du räkna ut med hjälp av en avgiftskalkylator på WIPO:s webbplats.
Du hittar avgiftskalkylatorn här.