Designinformation

Tänk att all design som någon någonsin tyckt varit värd att bevara som sin egen är samlad i våra databaser! Här finns över 10 miljoner designregistreringar beskrivna i strukturerad och sökbar form.

Affärsnytta med samlad information

Det finns en stor affärsnytta med att strategiskt samla in information. När du som företagare omvandlar den insamlade informationen till kunskap om omvärlden och möjligheter på marknader skapas värde för företaget.

Här är några exempel på vad du kan ta reda på genom att söka i våra databaser:

  • Finns min design registrerad sedan tidigare? Du kan ta reda på om det finns liknande mönster/design registrerade genom att söka på en specifik klass och även se vilka produkter som är skyddade inom din specifika bransch.
  • Kan jag få inspiration för min produktutveckling? Absolut, låt dig inspireras av tidigare formgivningar.
  • Kan jag lansera min produkt på en marknad där någon redan har en rättighet som liknar min? Det kan bli problem och kostsamt. Du kan söka i databaserna för att se om det finns liknande designregistreringar så att du inte gör intrång i någon annans rättighet. Som företagare, blivande företagare eller designer/formgivare vill du tjäna pengar och därför är frågan om intrång viktig. Skulle du göra intrång i någon annans rättighet kan det leda till skadeståndskostnader.
  • Vad skyddar mina konkurrenter? Du kan bevaka dina konkurrenter genom att regelbundet söka i databaserna på specifika företag eller designer/formgivare.
  • I vilka länder och geografiska områden finns mina konkurrenter? Genom att söka efter specifika företag eller designer/formgivare kan du se i vilka länder de skyddat sin design.
  • Vilka företag, designers/formgivare eller konkurrenter har de största designportföljerna? Det kan du få reda på genom att jämföra det som är intressant för din bransch och se vad som finns i deras portföljer.

Om du vill veta vilka mönster/design som finns registrerade, vem som är innehavare/formgivare och för vilka produkter som registreringarna omfattar finns det flera databaser att söka i.

Databaser för design

Om du vill söka bland nyregistrerade och förnyade designregistreringar finns det webbpublikationer.

Webbpublikationer för design

PRV InterPat, utför bevakning- och söktjänster inom patent, varumärke och design mot en kostnad. Det finns även privata aktörer som tillhandahåller liknande tjänster.

PRV InterPat - söktjänster

Behöver du ytterligare vägledning, kontakta vår kundsupport.

Kundsupport