Patentinformation

Världen är full av smarta, tekniska och patenterade lösningar. Du skapar värde för ditt företag om du drar nytta av det som redan har uppfunnits och som finns utförligt beskrivet i patentinformation.

Mängden information, variationen och hastigheten med vilken information skapas ökar och kommer, inom en överskådlig framtid, att fortsätta öka.

För ditt företag kan insamlad och bearbetad information om patent öka kunskapen och skapa värde för företaget. Att använda informationen är ett strategiskt verktyg för att få kunskap när du utvecklar teknik och företagets affärsmodell.

Patentinformation - håll koll på teknikutvecklingen (webbsänt seminarium)

Svensk Patentdatabas – källa till kunskap

Beviljandet av ett patent innebär att man, samtidigt som man får ensamrätt på sin uppfinning, offentliggör sin innovation. Offentliggörandet innebär att innovationen blir sökbar och information om tekniken tillgänglig.

I Svensk Patentdatabas finns över 100 miljoner tekniska lösningar beskrivna i strukturerad och sökbar form. Den kostnadsfria informationen ger ditt företag möjlighet att få en bild av hur dina marknader utvecklas, dina konkurrenters tekniska lösningar och vad som finns i teknikens framkant.

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)

Affärsnyttan med informationen

Det finns en stor affärsnytta med att strategiskt samla in information. När man som företagare omvandlar den insamlade informationen till kunskap om omvärlden, möjligheter på marknader och befintliga uppfinningar skapas värde för företaget.

Vad är nyttan med informationen?

 • Teknikutveckling – hur ser utvecklingen ut över tid?
 • Alternativ till forskning och utveckling – är lösningen på ett problem redan utvecklad?
 • Giltighet – när kan företag agera utan att överträda annans rättighet?
 • Uppstart – vilka är de största/mest aktiva aktörerna?
 • Partners – finns det potentiella samarbetspartners?

Det finns flera sätt att arbeta med informationen. Här är några exempel:

 • Omvärldsbevakning – kontinuerlig bevakning av marknaden.
 • Big data – samla in och bearbeta stora volymer rådata effektivare.
 • Benchmark – jämför din produkt mot befintliga uppfinningar.
 • Öppen innovation – tillgängliggör din lösning, och inspirera till nya innovationer.
 • Inspiration – utvecklingsmöjligheter genom andras innovationsförmåga.

Tillgång till patentinformation

Patentinformation består av teknisk, legal och affärsrelaterad information. Utifrån dessa delar går det att hitta användbar information som kan omvandlas till kunskap.

 • Teknisk information - vilka lösningar som finns till ett problem.
 • Legal information - patentets status och risken för patentintrång.
 • Affärsrelaterad information – utifrån konkurrenters teknikutveckling positionera sig strategiskt, förutsäga konkurrensen och hitta samarbetspartners.

PRV kan hjälpa dig. PRV InterPat, utför söktjänster inom patent, varumärke och design för kunder mot en kostnad. Den bearbetade informationen inom ett specifikt teknikområde kan användas som analys- och beslutsunderlag. Det finns även privata aktörer som tillhandahåller liknande tjänster.

PRV InterPat - söktjänster

Det finns flera internationella patentdatabaser att tillgå, där du kan göra sökningar.

Lista med databaser för patent

Svensk patenttidning är tidningen för kungörelser om patentansökningar och patent som gäller i Sverige, inklusive europeiska.

Svensk patenttidning

Behöver du ytterligare vägledning, kontakta vår kundsupport.

Kundsupport