Varumärkesinformation

Tänk att alla kännetecken som någon någonsin tyckt varit värd att bevara som sin egen är samlade i databaser. Det finns över 40 miljoner varumärken i världen samlade i en strukturerad och sökbar form. Låt oss berätta hur du kan använda dem för att kunna ta strategiska beslut.

Affärsnytta med samlad information

Det finns en stor affärsnytta med att strategiskt samla in information. När du som företagare omvandlar den insamlade informationen till kunskap om omvärlden och möjligheter på marknader skapas värde för företaget.

Varumärkesinformation - viktigt att söka rätt! (webbsänt seminarium)

Här är några exempel på vad du kan ta reda på genom att söka i våra databaser:

  • Finns mitt tilltänkta varumärke sedan tidigare? Du kan ta reda på om det finns liknande varumärken registrerade.
  • Kan jag öka mina chanser att få min ansökan beviljad? Du kan söka i databaserna för att se om det finns liknande varumärken registrerade. Det gör att du minskar risken att din ansökan inte beviljas. Du slipper därmed onödiga kostnader. Även om du hittar något som liknar ditt tilltänkta varumärke har du möjlighet att få din ansökan godkänd om ditt varumärke inte förekommer inom liknande branscher.
  • Kan jag lansera min produkt eller tjänst på en marknad där någon har en ensamrätt som liknar min? Det kan bli problem och kostsamt. Du kan söka i databaserna för att se om det finns liknande varumärken registrerade i din bransch så att du inte gör intrång i någon annans rättighet. Som företagare eller blivande företagare vill du tjäna pengar och därför är frågan om intrång viktig. Skulle du göra intrång i någon annans rättighet kan det leda till skadeståndskostnader eller göra så att du behöver börja om med ett nytt varumärke.
  • Vilka nya varumärken skyddar mina konkurrenter? Du kan bevaka dina konkurrenter genom att regelbundet söka i databaserna på specifika företag.
  • I vilka länder och geografiska områden finns mina konkurrenter? Genom att söka efter specifika företag kan du se i vilka länder de skyddat sina varumärken.
  • Vilka företag eller konkurrenter har de största varumärkesportföljerna? Jämför företag som är intressanta för din bransch och se hur många varumärken som finns i deras portföljer.

Om du vill veta vilka varumärken som finns registrerade, vem som är innehavare och vilka varor eller tjänster som registreringarna omfattar finns flera databaser att tillgå.

Databaser för varumärke

Om du vill söka bland nyregistrerade och förnyade varumärken finns dessa webbpublikationer:

Webbpublikationer för varumärke

Behöver du ytterligare vägledning, kontakta vår kundsupport.

Kundsupport

PRV InterPat, utför bevakning- och söktjänster inom patent, varumärke och design mot en kostnad. Det finns även privata aktörer som tillhandahåller liknande tjänster:

PRV InterPat - söktjänster