Agera på misstänkta piratkopior - så gör du

Du som är innehavare av en immateriell rättighet som en upphovsrätt, en mönsterrätt, ett patent eller varumärke, kan ansöka hos Tullverket om ett ingripande. Din ansökan kan antingen gälla inom enbart Sverige, vara begränsad till vissa EU-länder eller gälla inom hela EU.

Blanketter

Den ansökningsblankett som du ansöker om ingripande eller förlängning på finns på EU-kommissionens webbplats. Där finns även instruktioner för hur du fyller i blanketten.

Läs om och ladda ner ansökningsblanketten hos EU-kommissionen (extern webbplats)

Du kan tipsa Tullverket om du misstänker att det görs intrång i immaterialrätten (extern webbplats)

Detta händer om misstanke föreligger

Tullverket kan stoppa försändelser som de misstänker innehåller piratkopior. De kontaktar det företag som äger rättigheten till originalprodukten. Företaget kan till exempel välja att inleda en civilrättslig process i domstol mot köparen. Ett annat alternativ är att köparen går med på att varan förstörs och att denne eventuellt får betala ett skadestånd till företaget. Som köpare är ofta det svårt att få någon ersättning från säljaren.

Undantag från immaterialrätten

I dagsläget ingriper inte Tullverket om du har med dig någon eller några enstaka förfalskningar i ditt personliga bagage när du reser in i Sverige, förutsatt att du inte kan antas sälja varorna. För att du inte ska behöva betala tull och skatt för varorna får de inte heller vara värda mer än 4 300 kronor om du reser in i landet med flyg eller färja i chartertrafik eller 3 000 kronor om du reser in i landet på annat sätt.
Tänk på att tullmyndigheterna i andra EU-länder kan agera annorlunda. Vissa länder ingriper även om de förfalskade varorna är för personligt bruk och har ett lågt värde. Kontakta ambassaden i det land du ska resa till för att få mer information.

Källor

Tullverket (extern webbplats)

EU-kommissionen (extern webbplats)