Rådgivarlista

Finn en rådgivare som passar dig och ta reda på vilka immateriella tillgångar som är viktigast i din affärsverksamhet.

Du kan diskutera dina immateriella tillgångar med en rådgivare. Rådgivningen är ofta kostnadsfri. Rådgivaren kan sedan lotsa dig vidare till en specialist om det skulle behövas, till exempel ett patentombud eller en jurist. Här är ett urval av de största rådgivarorganisationerna i landet:

Almi företagspartner AB
www.almi.se

Coompanion
www.coompanion.se

Företagarna
www.foretagarna.com

Nyföretagarcentrum 
www.nyforetagarcentrum.com

Drivhuset 
www.drivhuset.se

Business Sweden 
www.business-sweden.se

Connect
www.connectsverige.se

IUC 
www.iuc.se

Tänk på att det finns fler rådgivare i landet som hjälper innovativa företag:

  • Innovationskontor kopplade till universitet och högskolor
  • Science/business parks
  • Inkubatorer
  • Forskningsinstitut
  • Handelskammare
  • Regionförbund
  • Näringslivskontor i kommunen

PRV:s kundsupport

Du är också välkommen att höra av dig till vår kundsupport på PRV för frågor om immaterialrätt. 
Telefon: 08-782 28 00
Skicka e-post till vår kundsupport

PRV InterPat

Vi erbjuder också konsulttjänster för dig som behöver göra fördjupade analyser av patent, varumärken och design.
PRV InterPat

Verksamt.se

På Verksamt.se finns en webbtjänst som hjälper dig att hitta rådgivare som passar dig och dina behov.
Hitta rådgivare