Överklagande

Du kan överklaga beslut som rör avskrivningar, avslag, invändningsärenden och administrativ hävning till Patent- och marknadsdomstolen (PMD).

  • Beslut som rör avskrivningar, avslag och invändningsärenden ska du överklaga inom två månader från beslutsdagen.
  • Beslut som rör administrativ hävning av varumärkesregistrering ska du överklaga inom tre veckor från beslutsdagen.

Du ska ställa ditt överklagande till PMD men skicka det till PRV. Vi granskar beslutet igen och tar ställning till dina argument.

Om vi står fast vid beslutet går överklagandet vidare till Patent- och marknadsdomstolen (PMD). Deras beslut kan i sin tur överklagas till Patent och- marknadsöverdomstolen (PMÖD), om den beviljar prövningstillstånd.