Konsulttjänster för varumärke

Vi utför avancerade och skräddarsydda konsulttjänster inom varumärke, patent och design för kunder mot en kostnad.

Det sker inom den självfinansierade verksamheten med myndighetens personal och är åtskilt från myndighetsutövningen.

Här kan du läsa mer om de konsulttjänster vi erbjuder:

PRV:s konsulttjänster