Begränsning av klasser

Du kan begränsa skyddet för ditt registrerade varumärke genom att ta bort hela klasser eller vissa varor och tjänster.

Du kan bara göra begränsningar inom skyddet som varumärket hade när det först registrerades eller när registreringen begränsades senast.

Du kan inte utöka registreringen med nya varor eller tjänster.

För att visa hur förteckningen ska se ut efter begränsningen bifogar du en ny varu- och tjänsteförteckning tillsammans med din ansökan.

När en varu- eller tjänsteförteckning för ett registrerat varumärke ska begränsas behöver vi ha innehavarens eller ombudets underskrift i original.

Begränsning av varu-och tjänsteförteckning, e-tjänst (extern webbplats)

Blanketter för varumärke

Läs mer

Klassa varor och tjänster