Så hanterar vi dina ändringar

När vi handlägger överlåtelser, förnyelser och övriga ändringar kontrollerar vi att det inte finns några brister i ansökan.

Vi granskar bland annat att den som vill överlåta ett varumärke är samma fysiska eller juridiska person som sedan tidigare står som innehavare i varumärkesregistret.

Om det finns brister i din ändringsansökan får du ett föreläggande med en tidsfrist. Det är ett brev som du kan svara på inom en viss tid för att rätta till bristerna.

När vi är färdiga med granskningen och allt stämmer antecknas uppgifterna i varumärkesregistret och publiceras i Svensk varumärkestidning. Du eller ditt ombud får en skriftlig bekräftelse på ändringarna.

Om du vill ha ett nytt registreringsbevis efter att ändringen har gått igenom kan du beställa det från oss.

Beställ bevis och intyg