Skriftlig fullmakt för ombud för redan registrerade varumärken

Om ett ombud vill ändra uppgifter i en varumärkesregistrering kräver PRV i vissa fall att ombudet visar sin behörighet genom en skriftlig fullmakt.

PRV kräver en skriftlig fullmakt i original vid begäran om:

 • ändring av ett registrerat varumärkes utseende
 • att en registrering ska avföras
 • att varuförteckningen i ett registrerat varumärke ska begränsas eller omklassas
 • att en ny innehavare ska antecknas
 • anteckning av ett nytt ombud till innehavare av ett registrerat varumärke

PRV kräver också skriftlig ombudsfullmakt vid en ansökan om administrativ hävning av ett registrerat varumärke. Om ett ombud svarar på en delgivning som skickats till varumärkets innehavare ska också en skriftlig fullmakt i original lämnas in.

Krav på fullmakter

Det här är PRV:s krav på fullmakter:

 • Fullmakten måste lämnas in i original. Vi godkänner en bestyrkt kopia om den är bestyrkt genom e-legitimation via e-tjänst eller originalunderskrift och namnförtydligande. Även ett skannat dokument som skickas till PRV med e-post ser vi som en bestyrkt kopia.
 • Det måste vara tydligt vem eller vilka ombudet företräder: fullständiga namn ska skrivas ut.
 • Det måste vara tydligt vem eller vilka som företräder varumärkesinnehavaren: fullständiga namn ska skrivas ut. Både fysiska och juridiska personer kan vara ombud.
 • Rätt företrädare för varumärkesinnehavaren måste underteckna fullmakten, det vill säga de som är registrerade för detta i Bolagsverkets näringslivsregister. Om innehavaren eller den som ansöker inte finns med i registret behöver en bestyrkt kopia av en handling bifogas till ansökan som visar vilka som är firmatecknare. Ett sånt dokument kan till exempel vara stadgar eller det senaste årsmötesprotokollet.
 • Varumärkets registrerings- och/eller ansökningsnummer måste finnas med tydligt.
 • Fullmakten måste vara daterad och ha med ett namnförtydligande.

Näringslivsregistret (extern webbplats)

Checklista för ombud

Här kan du följa en checklista för ombud.