Låt oss veta vad du tycker

Webbkarta

Databaser

Sök i våra databaser:
Svensk Patentdatabas
Svensk Varumärkesdatabas
Svensk Designdatabas

E-tjänster
Se alla våra e-tjänster
Tjänsterna gör det möjligt att ansöka direkt på vår webbplats.

Patent- och registreringsverket | prv@prv.se | 08-782 28 00