The German Patent Classification (DPK) in Swedish

Links to DPK classification schemes in Swedish (pdf): 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89  

 

The titles of the classes:

1. Anrikning av mineral, bränslen, sopor och aska
2. Bageri
3. Beklädnad, med undantag av hattar och skodon
4. Belysning med hjälp av bränslen, uppvärmningsbrännare i allmänhet
5. Gruvbrytning
6. Jäsningsindustri; jäst och andra jäsningsframkallare och jäsningsprodukter; enzymer
7. Framställning av metalltråd och metallrör; bearbetning och valsning av metall
8. Blekning, tvättning, färgning, tygtryck, tapettryck, appretering
9. Borstvaror
10. Bränslen
11. Bokbinderi, album, samlingspärmar och samlingsmappar
12. Kemiska förfaranden och apparater som inte omfattas av specialklasser
13. Ångpannor för energialstring samt tillbehör
14. Ångmaskiner, ångkraftanläggningar och ångackumulatorer
15. Tryckning utom på tyg, tapeter och linoleum; skrivmaskiner; stämplar
16. Framställning av gödselmedel, bearbetning av kadaver, kemisk jordbehandling
17. Köldalstring, framställning och förvaring av is, värmeväxling, kondensering av gaser
18. Framställning av järn och stål
19. Järnvägsbyggnad, landsvägsbyggnad, gatubyggnad och brobyggnad
20. Järnvägsmateriel
21. Elektroteknik
22. Färger, fernissor, lacker, bestrykningsmedel, klister
23. Fettindustri och oljeindustri
24. Eldningsanläggningar
25. Virkning och stickning, flätning, tillverkning av spetsar, snörmakeriarbeten och tapisserier, nätknytning
26. Gasframställning genom avgasning av bränslen, framställning av brännbara gaser på våta vägen eller genom karburering, rening av destillationsgas och av acetylen
27. Luftpumpar och luftkompressorer
28. Garveri, behandling av skinn, bearbetning och vidarebehandling av läder
29. Spånadsfibrer
30. Läkebehandling
31. Gjutning av metaller
32. Glas, mineralull och slaggull
33. Diverse handredskap för personligt bruk, reseutrustning
34. Hushållsmaskiner, husgeråd, möbler
35. Lyftanordningar
36. Uppvärmning, ventilation, varmvattenberedning
37. Husbyggnad
38. Träbearbetning
39. Bearbetning av plastmaterial, elaster och hornartade ämnen som inte omfattas av andra klasser; framställning av plaster
40. Icke-järnmetallurgi; elektrometallurgi
41. Hattar; hattframställning; filtning
42. Instrument, räkning, beräkning, reglering
43. Kontrollanordningar; myntautomater; postsortering
44. Knappar, säkerhetsnålar, spännen, blixtlås o.d.; smycken; tillbehör för tobaksbruk, elddon
45. Jordbruk; skogsbruk; trädgårdsodling; fruktodling; mejerihantering; djurhållning; jakt, fångst och utrotning av djur
46. Förbränningsmotorer, tryckluftmotorer, fjädermotorer och andra motorer
47. Maskinelement, isoleringskroppar, bromsar, smörjanordningar, ventiler, växlar, upplindning och avlindning
48. Icke-mekanisk bearbetning och behandling av metall
49. Mekanisk metallbearbetning utom bearbetning av plåt, rör och tråd
50. Malning och sönderdelning, förberedelser för malning, siktning, blandning, avskiljande av stoft ur luft
51. Musikinstrument
52. Sömnad och brodering
53. Livsmedel och njutningsmedel som inte omfattas av speciella klasser; fodermedel
54. Produkter av papper och papp utom bokbinderiprodukter, framställning därav; reklamväsen
55. Framställning av cellulosa, papper och papp
56. Sadelmakeri; seldon; framställning av bolstervaror
57. Fotografi, kinematografi och bildljudfilm
58. Pressar
59. Vätskepumpar och andra vätskeuppfordringsanordningar
60. Regulatorer för motorer, tryckmedeldrivna ställdon, hydraulik och pneumatik
61. Livräddning; brandväsen
62. Luftfart, markeffektfordon, rymdfart
63. Fordon utom rälsfordon
64. Utskänkningsanordningar
65. Skeppsbyggnad och sjöväsen
66. Slakteri och köttbearbetning
67. Slipning och polering
68. Lås, reglar, beslag och tillbehör till dörrar, fönster o.d.; kassaskåp
69. Skärverktyg
70. Skrivdon och ritdon
71. Skodon och deras framställning
72. Skjutvapen, ammunition för skjutvapen, befästningar, bepansring m.m.
73. Repslageri, även för metalltrådslinor
74. Signalväsen; alarm
75. Skulptur, målning, ornamentering
76. Spinning
77. Gymnastik, idrott, spel, leksaker, nöjesanordningar
78. Tändstickstillverkning, sprängämnen, sprängning, fyrverkeripjäser, blixtljus, framställning av konstgjord dimma
79. Tobak, cigarrer, cigarretter
80. Lergods, sten, kalk, cement, gips, asfalt; brikettpressar
81. Transport och förpackning
82. Torkning, kafferostningsapparater, centrifuger
83. Ur och tidmätning
84. Vattenbyggnad, grundläggning och schaktning
85. Mineralvatten, kolsyrade vätskor, vattenrening, vattendistribution, avloppsledningar
86. Väveri
87. Verktyg och arbetsredskap i allmänhet; pneumatiska verktyg
88. Vattenmotorer, vindmotorer, utvinning av mekanisk energi och reaktionskraft som inte omfattas av andra klasser
89. Sockerutvinning, stärkelseutvinning