Den tyska patentklasslistan (DPK)

Här är en lista på alla klasser i den tyska patentklasslistan. Varje klass har en länk till ett pdf-dokument där det finns en beskrivning av klassen och dess underklasser på svenska.

Introduktion till det tyska klassystemet (DPK)

Direktlänkar till klasslistor i pdf-format:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89  

Förteckning över klasserna:

1. Anrikning av mineral, bränslen, sopor eller aska
2. Bageri
3. Beklädnad, med undantag av hattar och skodon
4. Belysning med hjälp av bränslen; Uppvärmningsbrännare i allmänhet
5. Gruvbrytning
6. Jäsningsindustri; Jäst; Andra jäsningsframkallare eller jäsningsprodukter; Enzymer
7. Framställning eller bearbetning av plåt, tråd eller rör av metall; Valsning av metall
8. Blekning, tvättning eller färgning av spånadsfibrer, garn textilier e.d; Tygtryck; Tapettryck; Appretering
9. Borstvaror
10. Bränslen
11. Bokbinderi: Album; Samlingspärmar; Samlingsmappar
12. Kemiska förfaranden eller apparater som inte omfattas av specialklasser
13. Ångpannor för energialstring; Tillbehör för ångpannor
14. Ångmaskiner; Ångkraftanläggningar; Ångackumulatorer oberoende av ångpannor
15. Tryckning utom på tyg, tapeter eller linoleum; Skrivmaskiner; Stämplar
16. Framställning av gödningsmedel; Bearbetning av kadaver; Kemisk jordbehandling
17. Köldalstring; Framställning eller förvaring av is; Värmeväxling; Kondensering av gaser
18. Framställning av järn eller stål
19. Järnvägsbyggnad; Landsvägsbyggnad; Gatubyggnad; Brobyggnad
20. Järnvägsmateriel
21. Elektroteknik
22. Färger; Fernissor; Lacker; Bestrykningsmedel; Klister
23. Fettindustri; Oljeindustri
24. Eldningsanläggningar
25. Virkning; Stickning; Flätning; Tillverkning av spetsar, snörmakeriarbeten, tapisserier eller nät
26. Gasframställning genom avgasning av bränslen; Framställning av brännbara gaser på våta vägen eller genom karburering; Rening av destillationsgaser eller acetylen
27. Luftpumpar; Luftkompressorer
28. Garveri; Behandling av skinn; Bearbetning eller vidarebehandling av läder
29. Spånadsfibrer
30. Läkebehandling
31. Gjutning av metaller
32. Glas; Mineralull; Slaggull
33. Handredskap för personlig användning; Reseutrustning
34. Hushållsmaskiner; Husgeråd; Möbler
35. Lyftanordningar
36. Uppvärmning; Ventilation; Varmvattenberedning
37. Husbyggnad
38. Träbearbetning
39. Bearbetning av plast, elaster eller hornartade ämnen som inte omfattas av andra klasser; Framställning av plast
40. Icke-järnmetallurgi; Elektrometallurgi
41. Hattar; Framställning av hattar; Filtning
42. Instrument; Räkning; Beräkning; Reglering
43. Kontrollanordningar; Myntautomater; Postsortering
44. Knappar, säkerhetsnålar, spännen, blixtlås e.d.; Smycken; Tillbehör för tobaksbruk; Elddon
45. Jordbruk; Skogsbruk; Trädgårdsodling; Fruktodling; Mejerihantering; Djurhållning; Jakt, fångst eller utrotning av djur
46. Förbränningsmotorer; Tryckluftmotorer; Fjädermotorer; Andra kraftmaskiner
47. Maskinelement; Isoleringskroppar; Bromsar; Smörjanordningar; Ventiler; Växlar; Upplindning; Avlindning
48. Icke-mekanisk bearbetning eller behandling av metall
49. Mekanisk metallbearbetning utom bearbetning av plåt, rör eller tråd
50. Malning; Sönderdelning; Förberedelser för malning; Siktning; Blandning; Avskiljande av stoft ur luft
51. Musikinstrument
52. Sömnad; Broderi
53. Livsmedel, njutningsmedel eller fodermedel som inte omfattas av andra klasser
54. Produkter av papper eller papp utom bokbinderiprodukter; Framställning av sådana produkter; Reklam
55. Framställning av cellulosa, papper eller papp
56. Sadelmakeri; Seldon; Framställning av bolstervaror
57. Fotografi; Kinematografi; Bildljudfilm
58. Pressar
59. Vätskepumpar; Andra anordningar för uppfordring av vätskor; Vätskedrivna ställmotorer i allmänhet
60. Regulatorer för motorer; Hydraulik eller pneumatik i allmänhet
61. Livräddning; Brandväsen
62. Luftfart; Markeffektfordon; Rymdfart
63. Fordon som inte går på räls
64. Flaskor; Konservburkar; Askar; Utskänkningsanordningar
65. Skeppsbyggnad; Sjöfart
66. Slakteri; Bearbetning av kött
67. Slipning; Polering
68. Lås; Reglar; Beslag eller tillbehör till dörrar, fönster e.d.; Kassaskåp
69. Skärverktyg
70. Skrivdon; Ritdon
71. Skodon; Framställning av skodon
72. Skjutvapen; Ammunition för skjutvapen; Befästningar; Bepansring e.d.
73. Repslageri
74. Signalväsen; Alarmering
75. Skulptur; Målning; Dekoration
76. Spinning
77. Gymnastik; Idrott; Spel; Leksaker; Nöjesanordningar
78. Tillverkning av tändstickor; Sprängämnen; Sprängning; Fyrverkeri; Blixtljus; Framställning av konstgjord dimma
79. Tobak; Cigarrer; Cigarretter
80. Lergods; Sten; Kalk; Cement; Gips; Asfalt
81. Transport; Förpackning
82. Torkning; Kafferostningsapparater; Centrifuger
83. Ur; Tidmätning
84. Vattenbyggnad; Grundläggning; Schaktning
85. Mineralvatten; Kolsyrade vätskorRening eller distribution av vatten; Avloppsledningar
86. Vävning
87. Verktyg i allmänhet; Pneumatiska verktyg
88. Vattenmotorer; Vindmotorer; Utvinning av mekanisk energi eller reaktionskraft som inte omfattas av andra klasser
89. Utvinning av socker eller stärkelse