Informationsmaterial om patent

Vårt informationsmaterial är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

Introduktion till patent (pdf 295 kB)

Datorimplementerade uppfinningar och affärsmetoder (pdf 88 kB)

Bioteknik och patent (pdf 150 kB) 

Så söker du patent (pdf 870 kB)

Ett svenskt patentärendes gång - så handlägger vi din ansökan (pdf 48 kB)

Exempel - färdig patentansökan (pdf 122 kB)

Informationskällor

För att få ett tillförlitligt sökresultat är det avgörande att ha tillgång till olika källor, såväl patentdokument som tekniska artiklar och forskningspublikationer.

Läs mer om olika informationskällor som databaser och artiklar