Innan ansökan

Det finns mycket att tänka på innan du söker patent. Här är några av de viktigaste frågorna och svaren.

Vem kan söka patent?

Det är du som uppfinnare som har rätt att ansöka om patent för din uppfinning. Du kan dock överlåta rätten till en annan fysisk person eller ett företag. Rätten att bli omnämnd som uppfinnare kan du däremot aldrig överlåta.

För dig som är anställd och gör en uppfinning som faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde finns vissa begränsningar i rätten att söka patent. Begränsningarna är beroende av hur nära sambandet är mellan dina arbetsuppgifter och uppfinningen. Arbetsgivarens rätt till uppfinningen kan även regleras i avtal mellan dig som arbetstagare och arbetsgivaren. Är du anställd i ett företag och gör en uppfinning bör du därför ta reda på vad som gäller för just din uppfinning innan du själv lämnar in en patentansökan.

Rätten till arbetstagares uppfinningar, lag

Kan du välja hur och var du vill lämna in en patentansökan?

Du kan lämna in din patentansökan på flera sätt. Det vanligaste och snabbaste sättet är digitalt. Om innehållet i din ansökan är en försvarsuppfinning behöver din ansökan vara i pappersform och lämnas in till PRV.

Länk till lagen om försvarsuppfinningar

Är det patent du ska ha?

Att ansöka om patent kostar tid, arbete och pengar. Det är därför bra att ha tänkt igenom om patent är rätt skyddsform för dig och om din uppfinning verkar vara patenterbar innan du lämnar in en ansökan om patent. Om du tror att din uppfinning har ett kommersiellt värde, eller om du ser någon annan anledning till att skydda din uppfinning, kan det vara värt att ansöka om patent. Tänk på att din uppfinning inte automatiskt har ett kommersiellt värde även om den uppfyller kraven för att få patent.

Vill du skydda din uppfinning ytterligare, eller om patent inte verkar vara rätt skyddsform för dig, kan du fundera på andra immaterialrättsliga skyddsformer såsom varumärke och design.

En möjlighet är att skydda en del av din uppfinning med patent och behålla resterande delar som företagshemligheter. Hur du väljer att göra är helt upp till dig.

Skillnaden mellan olika immaterialrätter

PRV-skolan

Ska du ansöka om flera patent?

Om din uppfinning består av flera mindre uppfinningar kan det vara nödvändigt att ansöka om flera patent, alltså ett patent för varje enskild uppfinning.

Typer av patentansökningar

Ska du ansöka om patent i andra länder?

När du ansöker om patent behöver du bestämma dig för om du vill ansöka om patent i andra länder inom en särskild tidsfrist. Därför är det viktigt att ha tänkt igenom hur din marknad ser ut och i vilket land eller vilka länder du vill skydda din uppfinning.

Ansök i andra länder

Har du en IP-strategi?

En IP-strategi är en strategi för hur du bäst hanterar dina immateriella tillgångar för att uppnå mål och lönsamhet. Strategin bygger ofta på en omvärldsanalys och affärsstrategisk plan för hanteringen av dina immateriella tillgångar och rättigheter.

Patent är ett affärsverktyg och det finns många olika sätt att strategiskt ta sig an en marknad. Om du inte redan tagit fram en IP-strategi kan du kontakta en företagsfrämjare för rådgivning.

Ta hjälp eller ansök själv

Patentlandskap

Bilden visar den relativa fördelningen av antalet patentdokument inom olika teknikområden av rymdteknik.
Bilden visar den relativa fördelningen av antalet patentdokument inom olika teknikområden av rymdteknik.

Du kan även ta hjälp med att göra analyser och bedömningar av hur din marknad och dina chanser till patent ser ut, och på så vis få en överblick av patentlandskapet som din uppfinning befinner sig i samt ett underlag att utgå från i bedömningen av om du ska lämna in en patentansökan eller inte. Bland annat PRV:s konsulttjänster erbjuder sådana tjänster.

PRV:s konsulttjänster