Stora Patentguiden

En guide för dig som har eller ska lämna in en ansökan om patent.

Stora Patentguiden är för dig som bestämt dig för att söka patent. Den ger dig en ingående beskrivning av patentsystemet och hur ansökningsprocessen ser ut. Den bjuder på många tips och råd som hjälper dig fram till en ansökan av hög kvalité.