Lämna in ansökan

Du kan lämna in din ansökan via våra e-tjänster eller med hjälp av en blankett som du kan ladda ned eller beställa hos vår kundsupport. Ansökan ska vara undertecknad.

Sökanden

Om du som uppfinnare själv söker patent är du både “uppfinnare” och “sökande”. Om du har sålt eller på annat sätt överlåtit din uppfinning till ett företag eller en annan person är företaget eller denna person “sökande”. Om du inte själv är uppfinnare ska du ange hur du fått rätten till uppfinningen, till exempel genom köp, arv eller gåva. Du kan ange en eller flera uppfinnare, och en patentansökan kan också ha flera sökande.

Patentombud

Om du inte själv vill formulera din patentansökan eller sköta kontakten med oss på PRV kan du använda ett ombud. Vi ställer inga särskilda krav på ombudets kvalifikationer, men det är vanligt att anlita professionella ombud från patentombudsfirmor eller advokatbyråer. Ditt ombud måste ha fullmakt att företräda dig, en så kallad ombudsfullmakt.

Hitta patentombud