Deposition av mikroorganismer

Gäller uppfinningen ett biologiskt material eller användningen av ett sådant kan du behöva deponera dessa material till en särskild depositionsmyndighet.

Ett krav för att PRV ska bevilja patent är att ansökan är så pass tydlig att en fackman kan utöva uppfinningen enbart utifrån patentansökan. Det biologiska materialet ska deponeras hos en särskild depositionsmyndighet om

  • uppfinningen består av biologiskt material,
  • om det behövs biologiskt material för att utföra uppfinningen och nämnda material varken är offentligt eller kan beskrivas i ansökningshandlingarna på ett sådant sätt att en fackman kan utöva uppfinningen.,

Deponeringen ska ske senast på ansökans ingivningsdag.

Därefter kan den som är berättigad till det få ett prov av materialet. Har du deponerat material ska det framgå av beskrivningen. Du kan också lämna in ett separat depositionsintyg där det framgår att depositionen gjorts i överensstämmelse med det så kallade Budapestavtalet.

I beskrivningen ska du också ange vilket nummer depositionsmyndigheten har tilldelat depositionen.

Här hittar du information om vilka institutioner som är internationella depositionsmyndigheter :

WIPO´s Guide to the Deposit of Microorganisms (pdf 1,29 MB)