En processkarta som visar vad som händer när ansökan granskas

Ansökan granskas

Så fort din patentansökan kommer in till oss påbörjar vi handläggningen. Din ansökan går igenom både en formell och en teknisk prövning hos oss. Vi strävar alltid efter att handlägga din patentansökan så fort som möjligt.

Handläggningstiden

Att få det första tekniska föreläggandet i en nationell ansökan tar för närvarande ungefär sju månader från ingivningsdagen, alltså den dagen du lämnade in din ansökan. I enlighet med PRV:s serviceåtagande, det vill säga vad vi lovar dig som kund, ska PRV ha skickat ett tekniskt föreläggande senast 9 månader från ingivningsdagen. Det är sällan det tar nio månader. Väntetiden beror dels på att vi väntar in att de databaser vi söker i för att bedöma om din tekniska lösning är ny, ska uppdateras och därför startar granskningen först efter fyra månader. Men även efterfrågan och fördelningen av ansökningar mellan de olika teknikområdena påverkar leveranstiderna.

Under första kvartalet av 2024 var de genomsnittliga väntetiderna för ett första föreläggande:

• Mekanisk teknik: 7 månader
• Elektrisk teknik: 6,5 månader
• Kemi- och bioteknik: 7 månader

Ungefär tre fjärdedelar av de patentansökningar PRV får in får ett slutligt beslut inom två år från ingivningsdagen. Det är sällan du behöver vänta mer än tre år, men det förekommer om din ansökan till exempel har behövt många kompletteringar. Om du kompletterar ditt ärende med nya handlingar hör du från oss senast tolv månader från det att vi fick kompletteringen, men oftast går det fortare. Genomsnittlig leveranstid till ytterligare tekniskt förläggande är cirka sju månader men beror på vilket område du sökt patent inom.

Under första kvartalet av 2024 var de genomsnittliga väntetiderna för ytterligare ett tekniskt föreläggande:

• Mekanisk teknik: 9 månader
• Elektrisk teknik: 6 månader
• Kemi- och bioteknik: 7,5 månader

Uppdaterad 2024-04-03