Patent

Lär dig om patent

Lilla patentguiden lär dig om de affärsmässiga möjligheterna om patent och om patent är rätt skyddsform för dig.

Ansök om patent

Stora patentguiden ger dig en omfattande förståelse över patentsystemet och hur ansökningsprocessen ser ut.

Patentprocessen

Svensk ansökan

Ansökan avgörs oftast inom 24 månader från ingivningsdagen
Börja här

Innan ansökan

Skriv ansökan

Lämna in ansökan

Ansökan granskas

Patent beviljas

Förvalta ditt patent

Ansök i andra länder

Internationell ansökan (PCT)

Europeisk ansökan

Utländsk nationell ansökan

Lär dig mer om patent

Lilla Patentguiden

För dig som är nyfiken på patent