Skriva ansökan

Ska du söka patent? Här finns information om vad din patentansökan ska innehålla. Vår kundsupport kan också ge dig allmän vägledning.

Din patentansökan ska innehålla:

  • En ansökningshandling
  • En beskrivning av uppfinningen
  • Ett eller flera patentkrav
  • Ett sammandrag
  • Eventuella ritningar
  • Ansökningsavgift

Beskrivning, patentkrav, sammandrag och ritningar ger du in som bilagor till ansökningshandlingen. Den första versionen av beskrivningen, patentkraven och eventuella ritningar som du skickar in till oss på PRV kallas grundhandlingar.

Du har begränsade möjligheter att ändra dina handlingar när de väl är inlämnade till PRV. De handlingar du lämnar in kommer att ligga till grund för ditt eventuella patent och bilda underlag för den patentskrift som då trycks. Var därför noga med att dina handlingar är klara och tydliga från början, och att de följer föreskrifterna för hur en patentansökan ska vara utformad.

Du väljer om du vill ha ditt patent meddelat på svenska eller engelska. Väljer du engelska ska beskrivning, patentkrav och sammandrag vara på engelska.