Svensk Patenttidning

I Svensk Patenttidning publiceras alla kungörelser, eller meddelanden, för patentansökningar och patent som gäller i Sverige, inklusive europeiska.

Svensk Patenttidning innehåller alla de beslut och kungörelser, eller meddelanden , som PRV är skyldig att publicera i patentärenden, även ändringar och rättelser. Patenttidningen kommer ut varje vecka och läggs ut på vår webbplats varje helgfri tisdag i pdf-format.

Äldre utgåvor
Kungörelser i Svensk Patenttidning är sökbara i Svensk Patentdatabas. I denna databas kan du söka efter patent som är kungjorda under en särskild kungörelserubrik i Svensk Patenttidning, till exempel "meddelade patent". Det går också att söka efter kungörelser ur ett visst nummer av tidningen eller ur flera nummer från en viss tidsperiod. Sökningen kan kombineras med bibliografiska uppgifter som till exempel publiceringsdatum.

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)

Äldre utgåvor av Svensk Patenttidning 

Uppdaterad 2023-02-21