Sök efter patent i databaser

Sök i databaser efter patent i Sverige och utomlands.

Svensk Patentdatabas

I Svensk Patentdatabas kan du söka kostnadsfritt efter:

  • Svenska patent
  • Svenska offentliga patentansökningar
  • Europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige.
  • Europeiska patent med enhetlig verkan (enhetliga patent).

    Enhetliga patent är sökbara i databasen, men vi länkar vidare till European Patent Register (på EPO:s webbplats) för all information om ett patent.

  • EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen)
  • Beviljade EP-patent där Sverige är designerat, men som ännu inte har validerats i Sverige eller fått enhetlig verkan (sökbara i databasen i sex månader från EPO:s beviljandedatum).
  • Tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent

Patentdatabasen innehåller alla uppgifter och dokument som finns i PRV:s arkiv från 1885 fram till nu. I de äldre patentdokumenten kan informationen vara begränsad.

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)

PRV:s offentliga akter

Aktinsyn är PRV:s offentliga arkiv för patentansökningar. Här kan du titta på originalhandlingar och vissa bibliografiska uppgifter i alla offentliga patentansökningar från 2004 och framåt. Dokumenten öppnas direkt i arkivet eller laddas ner som pdf-filer.

Aktinsyn (extern webbplats)

Svenska historiska patent (1746-1945)

Ett sökverktyg för forskare och allmänheten som innehåller detaljerad information om cirka 122 000 patent beviljade i Sverige 1746-1945.

Svenska historiska patent

Internationell patentdatabas från EPO

Med hjälp av Espacenet kan du göra din egen förundersökning innan du lämnar in en patentansökan. Databasen rymmer mer än 60 miljoner nationella och internationella patent och patentansökningar.

Alla bibliografiska data är sökbara och genom att kombinera dem kan du göra relativt avancerade sökningar.

Espacenet (extern webbplats)

Europeiska patentregistret från EPO

Genom EPO:s webbservice kan du till exempel söka efter patent i det europeiska patentregistret, ta del av offentliga uppgifter i patentakterna och läsa dokumenten online. Tjänsten kräver att du loggar in.

Epoline (extern webbplats)

Publicerade PCT-ansökningar

PatentScope är WIPO:s webbportal för patentinformation. Där kan du söka bland över en miljon publicerade PCT-ansökningar, ta del av offentliga uppgifter ur akterna och studera dokumenten online. PatentScope innehåller bland mycket annat också allmän information om patent, statistik och nyhetsnotiser.

PatentScope (extern webbplats)

BiblioteksSök

Här hittar du tryckta och elektroniska artiklar, tidskrifter och böcker som tar upp olika aspekter på patentfrågor.

Besök biblioteket om du vill läsa fulltexten.

BiblioteksSök (extern webbplats)

Artiklar inom immaterialrätt

Innova är en immaterialrättslig bibliografi som PRV:s bibliotek tagit fram. Det innehåller referenser till litteratur inom patent-, varumärkes-, design- och personnamnsområdet och upphovsrätt. Innova är gratis att använda på vår webb.

Innova (extern webbplats)