Frågor och svar om patent

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om patent. Du kan även kontakta oss med dina frågor om patent.


Ställ din fråga direkt till oss

Du kanske även behöver ett varumärkesskydd och ett designskydd. Ta del av skillnaderna mellan skydd.

Skillnaden mellan olika skydd

Varumärke

Design

Upphovsrätt

Ett patent kan, som längst, vara giltigt i 20 år. Patentet kan upphöra att gälla av fem orsaker: Patenttiden har gått ut. Årsavgiften har inte betalats in till PRV. Patenthavaren begär själv att patentet ska upphöra. Patentet upphävs efter invändning. Patentet förklaras ogiltigt av allmän domstol.

Lär mer om hur du upprätthåller ditt patent

Enklare hjälp kan du få hos PRV, till exempel hur en ansökan görs och vilka fält som är obligatoriska. PRV hjälper inte till med tekniska beskrivningar och avancerad kunskap om din uppfinning. Behöver du hjälp med detta kan du till exempel vända dig till ett patentombud.

Hur du fyller i din ansökan, steg för steg

Idag kan du få en elektronisk kopia på förelägganden inom patent, du kommer fortsatt få originalet på papper. Anmälan att få elektronisk kopia görs när ansökan om patent skickas in till prv. Idag kan du tyvärr inte anmäla behörig användare för elektronisk kopia efter din nyansökan.

Ja, under granskningsprocessen för en patentansökan kan du få förelägganden och andra handlingar från PRV genom vår E-tjänst för patent
Du behöver vara registrerad som behörig användare för att komma åt ärenden.

Du kan nyansöka om nationella patent till prv på olika sätt:

Patentinformation hittar du i Svensk Patentdatabas och andra databaser. Här kan du söka bland patent och läsa handlingarna i fulltext.

Databaser för patent

Du kan göra en sökning i Svensk Patentdatabas. Du kan även kontakta vår kundsupport för att få uppgift om vem som är innehavare av patentet i PRV:s register. 

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)

Via databaserna Svensk Patentdatabas, Aktinsyn eller Espacenet hittar du patenthandlingar. Dessa tjänster är kostnadsfria. Om du inte hittar handlingen du söker kan du kontakta PRV:s kundsupport för att få hjälp.

Databaser för patent

Patent är en ensamrätt för innehavaren att på olika sätt utnyttja en uppfinning. Ett svenskt patent gäller bara i Sverige och du måste själv ansöka om att få patent även i andra länder. Är uppfinningen främst avsedd för den svenska marknaden kan det räcka med ett svenskt patent. Var då medveten om att vem som helst får rätt att tillverka, sälja eller använda din uppfinning utomlands.

 

Det kan vara svårt att skriva en korrekt och bra patentansökan på egen hand. Om du ska ta hjälp eller inte är därför en viktig fråga. Det finns ombudsfirmor som är specialister på att hjälpa till med patentansökningar. 

Läs mer om vem som kan hjälpa dig

Frågan är komplex och svaret beror på många faktorer. Därför har vi tagit fram kostnadsexempel för att ge en bra bild av kostnaderna. Alla avgifter för att söka och upprätthålla patent framgår i vår avgiftslista.

Kostnadsexempel för patent med förklaringar

PRV:s prislista för patent

Till oss kan du betala via vår e-tjänst för elektronisk betalning, med bankgiro eller via depositionskonto. Fakturering kan vi inte erbjuda.

Betalning av avgifter

Ja, en patentansökan kan återkallas när som helst under handläggningen. Om ansökan inte ska bli offentlig är det dock viktigt att återkalla ansökan i god tid innan 18 månader har passerat från att ansökan gavs in eller från eventuellt prioritetsdatum. Observera att avgifter som redan har betalats inte kommer att återbetalas. Läs mer om att återkalla ansökan.

Har du missat att betala för ett patent, och det därmed har förfallit, så finns det mycket begränsade möjligheter att återuppliva patentet. Upptäcker man inom 12 månader från den förlängda fristen för att betala årsavgiften, att årsavgiften inte betalats, finns det en möjlighet. Man kan genom ett särskilt förfarande enligt 72 § patentlagen, begära att PRV förklarar att en sen årsavgift ska anses betald i rätt tid. Förutsättningarna för att PRV ska kunna bevilja en sådan begäran är att patenthavaren kan bevisa att han eller hon tagit ”all omsorg om ärendet”, det vill säga att den uteblivna betalningen inte får bero på slarv, okunskap eller att man ångrat sig. En återinsättning av patentet är alltså inte automatisk.

Det finns tre olika alternativ:

1. Ett alternativ är att lämna in en ansökan om internationellt patent (PCT). En internationell PCT-ansökan kan leda till ett skydd i cirka 140 länder, inklusive Sverige. Du kan lämna in din PCT-ansökan via Svenska patent- och registreringsverket (PRV), via Europeiska patentverket (EPO) eller direkt till World Intellectual Property Organization (WIPO). Samtidigt väljer du vilken myndighet, PRV eller EPO, som ska pröva din ansökan.

Läs mer om internationella patentansökningar, PCT. 

2. Ett annat alternativ är att skicka in separata patentansökningar direkt till de enskilda ländernas patentverk där man vill ha patent. Detta är ett bra sätt om du vet att din marknad finns i vissa, relativt få länder. Det finns också ett antal utomeuropeiska regionala patentmyndigheter.

Läs mer om utländska nationella patentansökningar.

3. Ett tredje alternativ är att lämna in en regional ansökan till EPO (en europeisk patentkonvention, EPC, ansökan). Med en EPC-ansökan kan du få skydd i mer än 40 länder i Europa, inklusive Sverige. Detta kan vara fördelaktigt om du till exempel är säker på att din uppfinning är ny och att marknaden för uppfinningen inte finns i Sverige.

Läs mer om europeiska patentansökningar.

Ett enhetligt patent gäller för närvarande i Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Sverige, Tyskland och Österrike. Fler EU-länder kommer successivt att tillkomma.

Om du vill fördjupa dina kunskaper erbjuder PRV kurser där du kan lära dig mer om immaterialrätt i allmänhet, eller skaffa spetskompetens inom ett specifikt område. Du kan också gå vår PRV-skola online som är kostnadsfri. I den finns ett helt kapitel om patent.

Här kan du läsa mer om våra utbildningar

PRV-skolan online