Vem kan hjälpa mig?

Det finns många saker du kan behöva hjälp med och det finns många företagsfrämjare som är villiga att stötta med resurser och agera rådgivare.

Du kan diskutera dina immateriella tillgångar med en företagsfrämjare. Rådgivningen är ofta kostnadsfri. Företagsfrämjaren kan sedan lotsa dig vidare till en specialist inom immaterialrätt, till exempel ett patentombud eller en jurist. Här är ett urval av de största främjarorganisationerna i Sverige.

Affärsrådgiving

Du kan diskutera dina immateriella tillgångar med en företagsfrämjare.
Här ger vi tips på aktörer 

Vem kan hjälpa mig med IP-strategi?

IP-strategi är en övergripande strategi för att hantera företagets immateriella tillgångar.

All forskning visar att företag som har en genomtänkt strategi för hur de ska hantera sina immateriella tillgångar och rättigheter är mer framgångsrika. En expert kan hjälpa dig att göra en strategi som kopplar dina immateriella tillgångar till din affärsplan. 

Hitta ombud för att göra en strategi

PRV:s konsulttjänster

PRV:s konsulttjänster har spetskompetens inom alla teknikområden. Våra patentingenjörer har lång och bred erfarenhet och arbetar med morgondagens teknik. Vi använder samma arbetsverktyg som det europeiska patentverket, vilket ger tillgång till världens mest kompletta och innehållsrika databaser.

Tjänsteutbudet är utvecklat med utgångspunkt i våra kunders önskemål: hittar du inte en tjänst som motsvarar dina behov kundanpassar vi din sökning.

Läs mer om PRV:s konsulttjänster

Utbildningar i patent

PRV erbjuder en rad utbildningar om patent. Vi har allt från grundkurser till mer avancerade kurser. 

Läs mer om utbildningar om patent