Viktiga datum och tidsfrister

Här listar vi viktiga datum och hållpunkter som du behöver hålla koll på när du har lämnat in din ansökan.

1 år 2 år 3 år Ingivningsdatum Tekniskt föreläggande - 6 mån Sista dagen att ansöka i andra länder - 12 mån Ansökan blir offentlig - 18 mån Ungefärlig handläggningstid för en svensk patentansökan - 24 mån Sista möjlighet att fullfölja internationell ansökan (PCT) - 31 mån yyyy-mm-dd (mm/dd/yyyy if in English) yyyy-mm-dd (mm/dd/yyyy if in English) yyyy-mm-dd (mm/dd/yyyy if in English) yyyy-mm-dd (mm/dd/yyyy if in English) yyyy-mm-dd (mm/dd/yyyy if in English) Dag 1 yyyy-mm-dd (mm/dd/yyyy if in English) yyyy-mm-dd (mm/dd/yyyy if in English) yyyy-mm-dd (mm/dd/yyyy if in English)
Ditt ingivningsdatum är: yyyy-mm-dd (mm/dd/yyyy if in English)

Omkring yyyy-mm-dd (mm/dd/yyyy if in English) får du en första bedömning av din patentansökan.
Senast yyyy-mm-dd (mm/dd/yyyy if in English) har du möjlighet att ansöka om patent i andra länder.
Omkring yyyy-mm-dd (mm/dd/yyyy if in English) blir din patentansökan offentlig.
Omkring yyyy-mm-dd (mm/dd/yyyy if in English) kan din svenska patentansökan bli beviljad.
yyyy-mm-dd (mm/dd/yyyy if in English) är din sista dag att fullfölja Internationell ansökan (PCT).

Ingivningsdatum

Som ingivningsdag räknas den dag du lämnar in patentansökan till PRV och följande finns med:

  • en ansökningshandling
  • en beskrivning av uppfinningen
  • ett eller flera patentkrav
  • ett sammandrag
  • eventuella ritningar
  • Kontaktuppgifter till dig som sökande

Om kraven för ingivningsdag är uppfyllda får du ett meddelande om att ingivningsdag har fastställts från oss.

Tekniskt föreläggande

Ett tekniskt föreläggande skickas till dig när ansvarig ingenjör på PRV har gjort en första bedömning av din ansökan och dina möjligheter till patent. I föreläggandet lyfter vi eventuella brister i ansökan och du får möjlighet att rätta till eller bemöta dessa inom en viss tid. Det tekniska föreläggandet ger en första hint om  möjligheten att få patent på din uppfinning.

Sista dagen att ansöka om patent i andra länder

För att din svenska patentansökan inte ska vara nyhetshindrande mot din egen likadana ansökan utomlands behöver du göra eventuella utländska ansökningar inom tolv månader från ingivningsdagen i Sverige (det så kallade prioritetsåret).

Ansökan blir offentlig

En patentansökan blir senast offentlig efter 18 månader och 1 dag från ingivningsdagen. Du som sökande kan dock begära att ansökan ska bli offentlig tidigare än så.

Ungefärlig handläggningstid för en svensk ansökan

En ansökan om patent tar olika lång tid att handlägga beroende på dess komplexitet och hur många förelägganden och svar som skickas mellan PRV och dig som sökande. Det går därför inte att på förhand ge någon exakt uppskattning på hur lång tid det kommer ta att handlägga din ansökan, men en ungefärlig handläggningstid brukar vara cirka två år från ingivningsdagen.

Betalningar

I takt med att vi handlägger din ansökan ska du betala olika avgifter.

Här hittar du en fullständig prislista