Vad kan leda till avskrivning eller avslag på ansökan?

Formella och tekniska brister, uteblivna svar på förelägganden och obetalda avgifter kan göra att din ansökan avslås eller avskrivs. Se därför till att betala avgifter och svara på förelägganden i tid.

Din ansökan genomgår både en formell och en teknisk prövning på PRV. Om PRV upptäcker brister i din ansökan får du möjlighet att avhjälpa eller bemöta dessa genom så kallade förelägganden. Flera förelägganden kan skickas för en och samma ansökan i takt med att handläggningen fortgår. Det är viktigt att du svarar på förelägganden och betalar avgifter i tid, annars riskerar du att ansökan avskrivs eller avslås.

När det har gått tre år från att du skickade in din ansökan ska du börja betala årsavgift till PRV. Det gäller alltså även om ansökan fortfarande handläggs vid den tiden. Om patent sedan beviljas behöver du fortsätta betala årsavgift för varje år du vill upprätthålla ditt patent.

Patentansökningsprocessen är komplex och kan vara svår att förstå för den som precis börjat lära sig om patent. Vi råder dig därför att ta hjälp av ett patentombud.

Vem kan hjälpa mig?

Missad tidsfrist

Anstånd