Vad är patent?

Vad är patent? Jo, patent är en immateriell rättighet som ger dig ensamrätt att utnyttja din uppfinning i upp till 20 år. Ingen annan får tillverka, sälja eller importera uppfinningen utan ditt tillstånd.

Du kan få patent på nya tekniska lösningar på problem. Det är uppfinningens praktiska utformning och användning som du får ensamrätt på. Det betyder att det inte bara är produkter utan även metoder och användningar som du kan få patent på. För att du ska få patent på din uppfinning måste den uppfylla vissa krav.

Uppfinningen ska:

  • Vara ny
  • Ha uppfinningshöjd, det vill säga skilja sig väsentligt från allt som är känt sedan tidigare
  • Kunna tillgodogöras industriellt

Det är viktigt att du håller din uppfinning hemlig åtminstone tills du lämnat in din ansökan om patent, annars finns risk att den inte bedöms vara ny. Efter 18 månader blir dock ansökan offentlig, genom att den blir tillgänglig i Svensk patentdatabas.

Syftet med patentsystemet

Grundtanken med patentsystemet är att stimulera den tekniska utvecklingen. Genom patent får du som uppfinnare en tidsbegränsad ensamrätt i utbyte mot att staten får offentliggöra uppfinningen i bland annat databaser och Svensk Patenttidning. Den nya tekniken blir tillgänglig för alla och ger på så sätt möjlighet till fortsatt forskning och vidareutveckling av tekniken. Genom ensamrätten kan du hindra konkurrenter från att kopiera din produkt. På detta sätt kan du skaffa dig ett försprång på marknaden. 

Din ensamrätt gör också att du kan ta ut ett högre pris för din produkt och det kan bli lättare att hitta affärspartners. Du kan även välja att sälja eller licensiera ditt patent så att andra kan tillverka och sälja uppfinningen – patent har alltså många möjligheter!

Vad kan inte patenteras?

Vissa saker kan inte patenteras. Nedanstående är exempel på vad som inte är patenterbart, men uppfinningar med anknytning till dessa områden kan vara patenterbara, om uppfinningen har teknisk karaktär.

Patent kan inte ges för:

  • En upptäckt, vetenskaplig teori eller matematisk metod
  • En konstnärlig skapelse
  • En plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet
  • Ett datorprogram eller en presentation av information
  • En metod för kirurgisk eller terapeutisk behandling eller för diagnostisering som ska utövas på människor eller djur.

Läs mer om vad som inte kan patenteras

Undersök dina möjligheter

Innan du ansöker om ett patent kan det vara bra om du först undersöker om det är möjligt att söka patent för din uppfinning.
Om din idé redan är känd, eller rentav skyddad, lönar det sig inte att försöka patentera den. En enkel förundersökning ger dig alltså chansen att avbryta eller ändra riktningen för ditt eget utvecklingsarbete i tid.

Databaser och sökverktyg