Hur försvarar jag mitt patent?

Det är du som äger ett patent som ansvarar för att hålla koll på eventuella intrång och för att försvara ditt patent i till exempel domstol.

Om någon gör intrång på ditt patent

Många tror att PRV skyddar dig mot intrång eller bevakar om intrång sker, men så är det inte. Det är du själv som patentinnehavare som behöver hålla koll på om någon gör intrång på ditt patent. Affärsvärlden är full av goda aktörer men också aktörer som omedvetet eller medvetet gör intrång på någon annans patent.

Om någon gör intrång på ditt patent är ett bra första steg att informera den som gör intrång om att du har patent på uppfinningen samt begära att personen omedelbart upphör med det som utgör intrång. Om intrånget inte upphör kan nästa steg kan vara att väcka talan i domstol, eller åtminstone upplysa om att du kan komma att göra det. Bara tanken på en domstolsprocess får många att tänka om. Hos domstolen kan du utöver att få intrånget prövat även begära skadestånd.

Ett annat alternativ är att erbjuda den som gör intrång på ditt patent att licensiera rätten till uppfinningen. På så vis är det du som ger samtycke till att uppfinningen används samtidigt som du får ersättning för användningen.

Avtala med dina samarbetspartners

När det kommer till samarbeten mellan företag är det viktigt att veta hur eventuella rättigheter ska regleras. En bra början är att dokumentera vad respektive företag vet, bidrar med och äger vid ingången av samarbetet jämfört med vad som skapas inom ramen för samarbetet.

När du ingår ett samarbete med ett företag bör ni även reglera hur åtaganden och rättigheter som uppstår i samband med projektet ska hanteras och delas. För att minska risken för missförstånd är det lämpligt att göra detta innan samarbetet har påbörjats.

Du kan också lämna in en patentansökan för den teknik som du tagit fram på egen hand innan du inleder ett samarbete. De formulerade patentkraven och ansökningstexten ger nämligen en tydlig bild av vad du har uppfunnit.