Bästa investeringen är en bra ansökan

Styrkan i ditt patent beror på hur skyddet är formulerat och hur du har utformat din ansökan.

Det bästa skyddet du har är en bra formulerad ansökan. En ansökan om patent behöver vara tillräckligt detaljerad för att kunna beviljas men också tillräckligt bred för att skyddet inte ska bli alltför snävt. En snävt formulerad ansökan gör nämligen att patentet i praktiken blir ganska verkningslöst ur ett juridiskt perspektiv. Ett patentombud är expert på just detta och kan hjälpa dig formulera en ansökan av hög kvalité.

PRV rekommenderar därför att du anlitar ett patentombud som hjälper dig att skriva ansökan, svarar på förelägganden och ser till att avgifter betalas i tid. Statistiskt sett beviljas fler ansökningar där patentombud anlitats jämfört med ansökningar där ombud inte använts, detta eftersom kvalitén på ansökningarna är betydligt högre när patentombud använts.

En uppfinnares tankar om patentombud och ansökans kvalité

"Man vill ha ett så starkt patent som möjligt och kvalitén påverkas av all den information jag skriver i min ansökan.

Skriver jag ansökan själv blir resultatet inte lika bra som i samverkan med ett patentombud som vet exakt hur patentsystemet fungerar.

En dåligt formulerad patentansökan kan resultera i att patentet i själva verket är värdelöst när jag väl ska skydda mig mot intrång eller försvara mig i domstol."

- Lena, uppfinnare