En bärbar dator och en kvinnas händer som skriver på tangentbordet.
Foto: Casper Hedberg

Databaser

Här har vi samlat länkar till värdefulla databaser och sökverktyg för immaterialrätt.

Mest efterfrågade databaser

Svensk Patentdatabas (öppnas i nytt fönster)

Svensk Varumärkesdatabas (öppnas i nytt fönster)

Svensk Designdatabas (öppnas i nytt fönster)

Espacenet, internationell patentdatabas (extern webbplats)

BiblioteksSök - sök tidskrifter och böcker (extern webbplats)

Svenska historiska patent (1746-1945)

Patentdatabaser

Du skapar värde för ditt företag när du drar nytta av det som redan har gjorts och som finns utförligt beskrivet i databaser med patentinformation.

Patentinformation - så använder du den

Svensk Patentdatabas

Svensk Patentdatabas är en kostnadsfri söktjänst som innehåller:

  • Svenska patent
  • Svenska offentliga patentansökningar
  • Europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige
  • EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen)
  • Beviljade EP-patent där Sverige är designerat, det vill säga där sökanden vill göra sitt patent giltigt i Sverige. (Dessa är sökbara i databasen i sex månader efter EPO har beviljat det)
  • Tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent

Patentdatabasen innehåller alla uppgifter och dokument som finns i PRV:s arkiv från 1885 fram till nu. I de äldre patentdokumenten kan informationen vara begränsad.

Svensk Patentdatabas

Få hjälp att söka i Svensk Patentdatabas med vår interaktiva instruktion.

Aktinsyn, PRV:s offentliga akter för patentansökningar

Aktinsyn är PRV:s offentliga arkiv för patentansökningar. Här kan du titta på originalhandlingar och vissa bibliografiska uppgifter i alla offentliga patentansökningar från 2004 och framåt. Dokumenten öppnas direkt i arkivet eller laddas ner som pdf-filer.

Aktinsyn för patentansökningar, databas

Svenska historiska patent (1746-1945)

Ett sökverktyg för forskare och allmänheten som innehåller detaljerad information om cirka 122,000 patent beviljade i Sverige 1746-1945.

Svenska historiska patent

Espacenet, internationell patentdatabas från EPO

Patentdatabasen Espacenet växer snabbt och innehåller över 100 miljoner patentansökningar och patentdokument från hela världen. Här gör du dina sökningar på engelska.

Espacenet, internationell patentdatabas från EPO (extern webbplats)

Epoline, europeiska patent från EPO

Genom EPO:s webbservice kan du till exempel söka i det europeiska patentregistret, ta del av offentliga uppgifter i patentakterna och läsa dokumenten online. Tjänsten kräver att du loggar in.

Epoline, europeisk patentdatabas från EPO (extern webbplats)

Publicerade PCT-ansökningar, patent

PatentScope är WIPO:s webbportal för patentinformation. Där kan du söka bland över en miljon publicerade PCT-ansökningar, ta del av offentliga uppgifter ur akterna och studera dokumenten online. PatentScope innehåller bland mycket annat också allmän information om patent, statistik och nyhetsnotiser.

PatentScope, internationell patentdatabas från WIPO (extern webbplats)

BiblioteksSök, teknisk litteratur, artiklar och böcker

Hitta teknisk litteratur, artiklar och böcker inom immaterialrätt i BiblioteksSök. Här finns både elektronisk litteratur du kan läsa direkt på skärmen i vårt bibliotek och litteratur du kan låna med dig hem.

BiblioteksSök, databas med artiklar och böcker (extern webbplats)

Varumärkesdatabaser

Du skapar värde för ditt företag när du drar nytta av det som redan har gjorts och som finns utförligt beskrivet i databaser med varumärkesinformation.

Varumärkesinformation - så använder du den

Svensk Varumärkesdatabas

I vår databas finns varumärkesansökningar och varumärkesregistreringar som gäller i Sverige. Databasen har uppgifter om varumärkets innehavare och/eller vilka varor eller tjänster som varumärkesansökan eller -registreringen omfattar.

Svensk Varumärkesdatabas (öppnas i nytt fönster)

Få hjälp att söka i Svensk Varumärkesdatabas med vår instruktionsfilm.

eSearch plus, EU-varumärken

I eSearch plus finns detaljerad information om EU-varumärken, det vill säga varumärken som gäller i alla EU-länder. Registret tillhör European Union Intellectual Property Office, EUIPO. Utöver EU-varumärken har respektive EU-land också sina nationella varumärkesregister med varumärken som gäller just i det landet.

eSearch plus, varumärkesdatabas från EUIPO (extern webbplats)

TMview, europeiska varumärken

TMview är en databas för varumärken från hela Europa och en del utomeuropeiska länder. Svensk Varumärkesdatabas är ansluten till TMview.

TMview, varumärkesdatabas (extern webbplats)

Madrid Monitor, internationella varumärken hos WIPO

Madrid Monitor är en databas med detaljerad information om internationella varumärken som är sökta via Madridsystemet. Registret tillhör World Intellectual Property Organization, WIPO.

Madrid Monitor, varumärkesdatabas från WIPO (extern webbplats)

TMclass, klassificera dina varor och tjänster

TMclass är ett verktyg med en omfattande lista av klassificeringsbegrepp som hjälper dig att klassa varor och tjänster online. TMclass är ett samarbete mellan ett stort antal myndigheter som lämnar data till tjänsten.

TMclass, databas med varumärkesklasser och tjänster (extern webbplats)

CF Similarity, likhetsbedömning

CF Similarity är ett sökverktyg vid EUIPO som du kan använda för att bedöma om varor och tjänster anses vara likartade eller inte.

PRV använder verktyget som riktlinjer. Bedömningarna i CF Similarity är därför inte rättsligt bindande på något sätt.

Beroende på situation kan PRV:s bedömning från fall till fall skilja sig från den som visas i verktyget. Det kan också hända att PRV eller andra myndigheter som är med i samarbetet inte har hunnit uppdatera databasen med uppgifter från senare rättsfall. PRV ansvarar för uppdatering och underhållande av verktyget endast beträffande svensk praxis.

CF Similarity, databas och söktjänst från EUIPO (extern webbplats)

BiblioteksSök, artiklar och böcker

Här hittar du tryckta och elektroniska artiklar, tidskrifter och böcker som tar upp olika aspekter av varumärkesfrågor.

BiblioteksSök, databas för artiklar och böcker (extern webbplats)

Designdatabaser

Du skapar värde för ditt företag när du drar nytta av det som redan har gjorts och som finns utförligt beskrivet i databaser med designinformation.

Designinformation - så använder du den

Svensk Designdatabas

I Svensk Designdatabas finns registrerad design som gäller i Sverige. Här kan du bland annat se bilder på skyddsobjekten och få information om innehavare och registreringstider. 

Svensk Designdatabas (öppnas i nytt fönster)

Hjälp till dig som söker:

Få hjälp att söka i Svensk Designdatabas med vår interaktiva instruktion.

Guide till sökning i Svensk Designdatabas (pdf 68 kB)

eSearch plus, design skyddad inom EU

European Union Intellectual Property Office, EUIPO, är EU:s immaterialrättsmyndighet för varumärke och design. I EUIPO:s databas över registrerad design hittar du information om designregistreringar som gäller inom EU och därmed även i Sverige.

eSearch plus, databas med design från EUIPO (extern webbplats)

Hague Express, internationella designregistreringar

World Intellectual Property Organization är FN:s organ för immaterialrättsliga frågor. I WIPO:s register Hague Express finns internationella registreringar från 1999 och framåt. Internationella registreringar där EUIPO designerats (valts) gäller även i Sverige.

Hague Express, databas med design från WIPO (extern webbplats)

Guide till sökning, internationella registreringar (pdf, 141 kB)

Designregistreringar i många länder

Sökverktyget DesignView samlar information om registrerad design som finns hos flera samarbetande nationella myndigheter för immaterialrätt.

Innehållet i DesignView baseras på uppgifter som ingår i de deltagande myndigheternas register och hos WIPO och EUIPO.

DesignView, databas med design från många länder (extern webbplats)

BiblioteksSök, artiklar och böcker

Här hittar du tryckta och elektroniska artiklar, tidskrifter och böcker som tar upp olika perspektiv på designfrågor.

BiblioteksSök, databas med artiklar och böcker (extern webbplats)

Register med utgivningsbevis

Registrerade tidskrifter i Tidningsregistret

I vårt tidningsregister kan du kostnadsfritt söka bland registrerade tryckta tidskrifter som utkommer periodiskt. Registret ger bland annat information om tidskriftens titel och utgivningsbevisnummer. Tänk på att vårt register inte är en fullständig förteckning över gällande utgivningsbevis. Vi uppdaterar vårt register en gång i veckan.

Tidningsregistret för tidskrifter med utgivningsbevis (öppnas i nytt fönster)

Beviljade utgivningsbevis och titeländringar

Varje vecka publicerar vi beviljade utgivningsbevis och titeländringar direkt på vår webbplats. Här hittar du uppgifter om ägare, ansvarig utgivare, utgivningsplan, utgivningsbevisnummer med mera.

Beviljade utgivningsbevis och titeländringar, veckopublicering

Utgivningsbevis som måste förnyas (kungörelse)

I detta register har vi samlat de utgivningsbevis som måste förnyas inom ett år innan sista förnyelsedag för att inte sluta gälla. Här samlar vi också beslut för de utgivningsbevis som har slutat gälla på grund av utebliven förnyelse under de senaste två åren. Enligt lag måste PRV publicera dessa påminnelser och beslut elektroniskt. Tänk på att detta register endast innehåller en liten del av alla registrerade titlar. För att göra en fullständig sökning i vårt register ska du använda dig av Tidningsregistret.

PRV:s e-tjänst för utgivningsbevis (öppnas i nytt fönster)

BiblioteksSök, artiklar och böcker

Här hittar du tryckta och elektroniska artiklar, tidskrifter och böcker.

BiblioteksSök, databas med artiklar och böcker (extern webbplats)