Ett växthus med solpaneler skymtar genom ett grönt bladverk.

Immaterialrättsdagen

Varje år, den 26 april, uppmärksammas immaterialrättsdagen (World Intellectual Property Day) över hela världen och bakom dagen står FN-organet för immaterialrätt, WIPO.

Inför och under immaterialrättsdagen 2024 lyfter vi fram gröna utmaningsdrivna innovationer med immateriella tillgångar.