Piratkopiering – om trygghet, rättigheter och ekonomisk förlust

Piratkopiering är ett problem som har vuxit i takt med att handeln med varor och tjänster internationaliserats. Piratkopior finns numera både i näthandeln och ute i butikerna. Här kan du läsa mer om hur piratkopiering kan påverka allt ifrån din säkerhet till samhällsekonomin i stort.

Produktsäkerhet

Många förfalskade produkter uppfyller inte säkerhetskraven. Som konsument har du ingen garanti för vad förfalskningen som du köper innehåller. Kosmetiska produkter är ett exempel. Smink- och hudvårdsprodukter kan innehålla 60–70 ingredienser och kräver avancerad teknik att framställa.

Parfymer är enklare att kopiera med ett mindre antal ingredienser än i färgkosmetika och hudvård. Även om doften i piratkopian stämmer väl överens med originalet så kan en fuskparfym ge dig svåra allergiska reaktioner.

Falska läkemedel är ett annat exempel på piratkopierade produkter som kan vara direkt skadliga för människor, enligt en studie från EUIPO. De kan innehålla farliga ämnen och därför kan vara direkt livshotande eller medföra funktionshinder. Risken är att de antingen inte innehåller den aktiva substansen eller har ett otillräckligt, oregelbundet eller rentav felaktigt innehåll.

Även Läkemedelsverket varnar för att piratkopierade läkemedel är ett hot mot hälsan. Enligt verket kan piratkopierade läkemedel inte garantera den kvalitet som patienten har rätt att kräva, eftersom de inte ingått i de reglementen och kontrollsystem som finns för att granska mediciner. Den ökade försäljningen av piratkopierade läkemedel beror enligt Tullverket på att de numera säljs via illegala nätapotek.

Ekonomisk förlust

Forskning från Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, EUIPO, visar i en rapport att piratkopior leder till årliga förluster på 60 miljarder euro inom 13 branscher i EU. Eftersom tillverkarna av de lagliga produkterna producerar mindre än de skulle ha gjort utan piratkopiorna, och därför anställer färre personer, går 434 000 jobb förlorade i EU, enligt rapporten.

Piratkopiering slår hårt mot Sverige

En rapport från OECD som kom i maj 2019 visar att handeln med piratkopierade produkter är omfattande och får stora konsekvenser för Sverige, enskilda företag och konsumenter. Konsumenter luras att köpa kopior, i tron att det är original, motsvarande ett värde av 4,5 miljarder per år. 

Två unga människor står och tittar på skärmen av en smartphone.

Svenska företag går miste om intäkter från de investeringar de gjort och Sverige går miste om skatteintäkter. Tusentals svenska arbetstillfällen går förlorade och svenska produkter är särskilt utsatta.

Fakta om piratkopiering

Rättigheter

Innovationer skyddas av immateriella rättigheter av en anledning. Många uppfinnare och skapare investerar mycket tid och resurser på att förverkliga sina visioner. Ofta kan processen från idé till färdig produkt vara lång och inte sällan kantad av år av forskning, låtskrivande eller annat skapande.

Att en upphovsrättsperson därför själv ska kunna bestämma över sitt verk är en belöning för det arbete som lagts ner. Den som innehar de ekonomiska rättigheterna till ett verk är den som också beslutar om, och på vilket sätt, verket får användas och spridas. Det kan röra sig om ifall en låt får användas i en reklamfilm, en novell får publiceras i en novellsamling eller om ett foto får användas till en affisch.

I Sverige uppkommer upphovsrätten automatiskt i samband med att ett verk skapas och är inte något som går att ansöka om.

Källor

Konsument Europa (extern webbplats)

EUIPO:s rapport om konsekvenser inom läkemedelsbranschen (pdf, 581 kB)

Läkemedelsverket (extern webbplats)

Tullverket (extern webbplats)

Läs mer

Intrång i immateriella rättigheter