Vår verksamhet

PRV vill få företagare och andra inom innovationsvärlden att hantera sina immateriella tillgångar på bästa sätt, förbättra sin verksamhet, lönsamhet och tillväxt.

PRV:s grundkompetens utgår från uppdraget att skydda innovationer med hjälp av patent, design- och varumärkesskydd. Vi handlägger patent-, design- och varumärkesansökningar samt utgivningsbevis för periodiska skrifter.

Vi sprider också kunskap om betydelsen av immateriella tillgångar till forskare, lärare och studenter på universitet och högskolor. Även andra offentliga aktörer och allmänhet har intresse av våra frågor.

Patent

En del i PRV:s uppdrag är att skydda innovationer med hjälp av patent. Vi handlägger ansökningar om svenskt och internationellt patent. PRV är en så kallad PCT-myndighet (Patent Cooperation Treaty). Med en PCT-ansökan kan du få en internationell ingivningsdag som är giltig i alla länder som är medlemmar av PCT.

Varumärke

En del i vårt uppdrag är att skydda immateriella tillgångar med hjälp av varumärkesskydd. Vi handlägger varumärkesansökningar.

Design

En del i vårt uppdrag är att skydda immateriella tillgångar med hjälp av designskydd. Vi handlägger designansökningar.

Upphovsrätt

Vi ansvarar för att öka kunskapen om upphovsrätt. Vi vill skapa förståelse för vad upphovsrätten innebär för dig som upphovsman och informerar om vad man bör göra vid upphovsrättsintrång. Vi vill även motverka illegal streaming.

Piratkopiering

Vi sprider kännedom om piratkopieringens negativa effekter för samhälle, företag och konsumenter.

Utgivningsbevis

Vi handlägger utgivningsbevis för periodiska skrifter.

Internationella utbildningsprogram

I samarbete med WIPO och SIDA hjälper vi utvecklingsländer att utvecklas med hjälp av immateriella tillgångar. Vi bjuder in beslutsfattare i andra länder till internationella utbildningsprogram.

Övriga uppdrag

Vi registrerar svenska kommunala vapen och är tillståndsmyndighet för svenska officiella beteckningar. Vi är också nationell samordnare för registrering av herrelösa verk och tillsynsmyndighet för kollektiva förvaltningsorganisationer.

Kundsupport

PRV:s kundsupport bemannas alla vardagar. Supporten kan svara på både generella frågor om vår verksamhet och ge stöd i specifika ärenden.

Konsulttjänster

Vi har en omfattande konsultverksamhet som är fristående från vår myndighetsverksamhet. PRV konsulttjänster utför sök- och analysuppdrag inom patent, varumärke och design för kunder mot en kostnad.

Utbildningsverksamhet

Vår utbildningsverksamhet har återkommande kurser om immateriella tillgångar och skyddet av dem. Kurserna kan även beställas mot offert och hållas ute på plats hos företag.