Vårt uppdrag

PRV vill hjälpa företagare och andra i innovationsvärlden att hantera sina immateriella tillgångar på bästa sätt, förbättra sin verksamhet, lönsamhet och tillväxt. PRV är också tillsynsmyndighet enligt lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Vi sprider kunskap om betydelsen av immateriella tillgångar för innovation och företagande och vi handlägger ansökningar om olika skydd.

Patent

Vi handlägger ansökningar om patent. PRV är en så kallad PCT-myndighet (Patent Cooperation Treaty). 

Läs mer om patent

Varumärke

Vi handlägger varumärkesansökningar.

Läs mer om varumärke

Design

Vi handlägger designansökningar.

Läs mer om design

Upphovsrätt

Vi ansvarar för att sprida kunskap om upphovsrätt. Vi vill skapa förståelse för vad upphovsrätten innebär för dig som upphovsperson. Vi arbetar även för att motverka illegal streaming.

Läs mer om upphovsrätt

Piratkopiering

Vi sprider kännedom om piratkopieringens negativa effekter för samhälle, företag och konsumenter.

Läs mer om piratkopiering - företag

Läs mer om piratkopiering - konsument

Utgivningsbevis

Vi handlägger utgivningsbevis för periodiska skrifter.

Läs mer om utgivningsbevis

Fler uppdrag

Vi registrerar även svenska kommunala vapen och är tillståndsmyndighet för svenska officiella beteckningar. Vi är också nationell samordnare för registrering av herrelösa verk och tillsynsmyndighet för kollektiva förvaltningsorganisationer.

Läs mer om kommunala vapen

Läs mer om officiella beteckningar

Läs mer om herrelösa verk

Läs mer om kollektiva förvaltningsorganisationer

Kundsupport

PRV:s kundsupport bemannas alla vardagar. Supporten kan svara på både generella frågor om vår verksamhet och ge stöd i specifika ärenden.

Läs mer om kundsupport

Konsulttjänster

Vi har en omfattande konsultverksamhet som är fristående från vår myndighetsutövning. PRV konsulttjänster utför sök- och analysuppdrag inom patent, varumärke och design för kunder mot en kostnad.

Läs mer om PRV konsulttjänster

Utbildningsverksamhet

Vår utbildningsverksamhet har återkommande kurser om immateriella tillgångar och hur man skyddar dem. Kurserna kan även beställas mot offert och hållas på plats hos företaget.

Läs mer om utbildning