Vår verksamhet

PRV vill få företagare och andra i innovationsvärlden att hantera sina immateriella tillgångar på bästa sätt, förbättra sin verksamhet, lönsamhet och tillväxt.

Vi sprider kunskap om betydelsen av immateriella tillgångar för innovation och företagande och vi handlägger ansökningar om olika skydd.

Patent

Vi handlägger ansökningar om patent. PRV är en så kallad PCT-myndighet (Patent Cooperation Treaty). 

Varumärke

Vi handlägger varumärkesansökningar.

Design

Vi handlägger designansökningar.

Upphovsrätt

Vi ansvarar för att sprida kunskap om upphovsrätt. Vi vill skapa förståelse för vad upphovsrätten innebär för dig som upphovsperson. Vi arbetar även för att motverka illegal streaming.

Piratkopiering

Vi sprider kännedom om piratkopieringens negativa effekter för samhälle, företag och konsumenter.

Utgivningsbevis

Vi handlägger utgivningsbevis för periodiska skrifter.

Internationella utbildningsprogram

I samarbete med WIPO och SIDA hjälper vi utvecklingsländer att utvecklas med hjälp av immateriella tillgångar. Vi bjuder in beslutsfattare i andra länder till våra internationella utbildningsprogram.

Övriga uppdrag

Vi registrerar svenska kommunala vapen och är tillståndsmyndighet för svenska officiella beteckningar. Vi är också nationell samordnare för registrering av herrelösa verk och tillsynsmyndighet för kollektiva förvaltningsorganisationer.

Kundsupport

PRV:s kundsupport bemannas alla vardagar. Supporten kan svara på både generella frågor om vår verksamhet och ge stöd i specifika ärenden.

Konsulttjänster

Vi har en omfattande konsultverksamhet som är fristående från vår myndighetsutövning. PRV konsulttjänster utför sök- och analysuppdrag inom patent, varumärke och design för kunder mot en kostnad.

Utbildningsverksamhet

Vår utbildningsverksamhet har återkommande kurser om immateriella tillgångar och hur man skyddar dem. Kurserna kan även beställas mot offert och hållas på plats hos företaget.