Vår verksamhet

PRV är centret för immateriella rättigheter. Vi arbetar för ökad innovation och tillväxt i Sverige.

Genom att sprida kunskap om immateriella tillgångar och granska och registrera patent, varumärken och design skapar vi förutsättningar för en konkurrenskraftig företags- och forskningsvärld.

Vissa immateriella tillgångar är registrerbara: Patent, design- och varumärkesskydd. Upphovsrätt uppstår automatiskt. Andra måste hanteras av dig som organisation eller företagare. Hos PRV finns den samlade kompetensen för granskning, registrering och information om immateriella rättigheter.

Styrdokument