Bild på en hand med en röd penna som skriver.

Inköp och upphandling

Upphandling är ett strategiskt viktigt verktyg för att PRV ska kunna göra goda och hållbara affärer, uppfylla vårt uppdrag samt utveckla vår verksamhet.

Genom vår leverantörsportal kan du som leverantör och anbudsgivare enkelt bevaka och delta i våra upphandlingar samt lära dig mer om vår affärsmetod vid upphandling och avtalsuppföljning.

Här kan du även ta del av vår checklista med råd och tips att tänka på innan du lämnar offert eller anbud elektroniskt via upphandlingsverktyget e-Avrop.

Aktuella upphandlingar

Du som leverantör kan registrera dig kostnadsfritt i e-Avrop, och på så sätt enkelt ta del av våra upphandlingar och lämna anbud direkt i systemet. Genom att ladda hem upphandlingsdokumenten så får du automatisk avisering om eventuella ändringar, förtydliganden, annulleringar samt frågor och svar under hela anbudstiden. Du kan också beställa bevakning på aktuella upphandlingar just för din bransch. På så sätt blir du alltid uppdaterad i god tid och kan lägga in anbud enligt anvisningar i upphandlingsdokumenten.

Kontakta oss!

Har du frågor om våra upphandlingar, avtal eller leverantörer? Kontakta oss gärna.

Skicka e-post till vår upphandlings- och avtalsenhet

Ring via vår växel 08-782 28 00.