Gå till innehållet

Inköp och upphandling

Upphandling är ett strategiskt viktigt verktyg för PRV att kunna göra goda och hållbara affärer, uppfylla mål och uppdrag, samt uppnå förnyelse, kvalitet och effektivitet i verksamheten.