There is a license error on this site:
Current version 11.11.1.0 is newer than required version 10.65535
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Inköp och upphandling - PRV Gå till innehållet

Inköp och upphandling

Upphandling är ett strategiskt viktigt verktyg för PRV att kunna göra goda och hållbara affärer, uppfylla mål och uppdrag, samt uppnå förnyelse, kvalitet och effektivitet i verksamheten.