Att tänka på vid anbudsinlämning till PRV

Checklistan underlättar anbudsprocessen för dig som leverantör.

Checklistan innehåller råd och tips som underlättar anbudsprocessen för dig som leverantör.

 • Hämta upphandlingsdokumenten från annonsen i upphandlingsverktyget e-Avrop enligt följande:
  1. Gå till webbplatsen www.e-avrop.com (extern webbplats)
  2. Klicka på knappen "Sök upphandling" och välj den du är intresserad av,
  3. Klicka på knappen "Hämta & bevaka".
 • Gå noga igenom underlaget och vilka kriterier som gäller vid utvärdering av anbuden.
 • Ställ frågor till PRV i god tid om något är oklart eller otydligt så att eventuella missförstånd kan undvikas. Tänk på att det inte är möjligt att ställa frågor efter det sista datum för frågor och svar som är angivet i upphandlingsdokumenten.
 • Använd samma struktur, ordning och rubriker som i upphandlingsdokumenten.
 • Använd alltid eventuella svarsbilagor som ingår i annonsen.
 • Kontrollera att alla ska-krav besvarats och att den information PRV efterfrågar finns med i ditt anbudssvar.
 • Undvik att lämna information som PRV inte efterfrågar. Tillför inte egna krav eller förslag om förändringar i upplägg, tid, volym och liknande. Detta kan innebära att vi inte kan jämföra ditt anbud med övriga anbudssvar.
 • Kontrollera alltid om nya uppgifter om upphandlingen tillkommit innan du lämnar ditt anbud. Genom att registrera dig i e-Avrop får du automatiskt veta om upphandlingen uppdaterats. Tänk därför på att bevaka den e-postadress du angett vid registreringen. Om du inte har hämtat förfrågningsdokumentet direkt från e-Avrop ansvarar du själv för att kontrollera om några förtydliganden och kompletteringar gjorts.
 • Lämna alltid in anbuden i god tid. PRV prövar inte för sent inkomna anbud. Det är inte möjligt att komplettera anbudet i efterhand.
 • Anbud lämnas elektroniskt i e-Avrop för att underlätta och förenkla upphandlingsprocessen för dig som anbudsgivare. Det innebär att inga anbud ska lämnas eller skickas med e-post eller med post i pappersformat, på CD eller USB-minne. Du måste vara registrerad och inloggad i systemet för att kunna lämna anbud i e-Avrop.

Registrera dig i e-Avrop (extern webbplats)

Vägledning vid registrering av nytt konto i e-Avrop (extern webbplats)

Vägledning inlämning av anbud i upphandlingsverktyget e-Avrop (extern webbplats)