Att tänka på vid anbudsinlämning

Checklistan underlättar anbudsprocessen för dig som leverantör.

 • Hämta upphandlingsdokumenten från annonsen i upphandlingsverktyget e-Avrop enligt följande:
  1. Gå till webbplatsen www.e-avrop.com
  2. Klicka på knappen ”Sök upphandling” och välj den du är intresserad av,
  3. Klicka på knappen ”Hämta & bevaka”.
 • Gå noga igenom underlaget och vilka kriterier som gäller vid utvärdering av anbuden.
 • Ställ frågor till PRV i god tid om något är oklart eller otydligt så att eventuella missförstånd kan undvikas!
 • Använd samma struktur, ordning och rubriker som i upphandlingsdokumenten.
 • Använd alltid eventuella svarsbilagor som ingår i annonsen.
 • Kontrollera att alla ska-krav besvarats och att den information PRV efterfrågar finns med i ditt anbudssvar.
 • Undvik att lämna information som PRV inte efterfrågar. Tillför inte egna krav eller förslag om förändringar i upplägg, tid, volym och liknande. Detta kan innebära att vi inte kan jämföra ditt anbud med övriga anbudssvar. 
 • Kontrollera alltid om nya uppgifter om upphandlingen tillkommit innan du lämnar ditt anbud. Genom att registrera dig i e-Avrop får du automatiskt veta om upphandlingen uppdaterats. Tänk därför på att bevaka den e-postadress du angett vid registreringen! Om du inte har hämtat förfrågningsdokumentet direkt från e-Avrop ansvarar du själv för att kontrollera om några förtydliganden och kompletteringar gjorts.
 • Lämna alltid in anbuden i god tid! PRV prövar inte för sent inkomna anbud. Det är inte möjligt att komplettera anbudet i efterhand.
 • Anbud lämnas elektroniskt i e-Avrop för att underlätta och förenkla upphandlingsprocessen för dig som anbudsgivare. Det innebär att inga anbud ska lämnas eller skickas med e-post eller med post i pappersformat, på CD eller USB-minne. Du måste vara registrerad och inloggad i systemet för att kunna lämna anbud i e-Avrop.

Registrera dig i e-Avrop (extern webbplats)

Vägledning vid registrering av nytt konto i e-Avrop (extern webbplats)

Vägledning inlämning av anbud i upphandlingsverktyget e-Avrop (extern webbplats)