Om oss

Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten för immaterialrätt.

Vi arbetar för att nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant ska stärka Sveriges tillväxt, innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Det gör vi genom att öka kunskapen om och förståelsen för värdet av immateriella tillgångar. Vi samarbetar med immaterialrättsmyndigheter i Europa och andra delar av världen.

Vi skyddar innovationer

Grunden i vårt uppdrag är att skydda innovationer med hjälp av patent, design- och varumärkesskydd. Vi handlägger patent-, design- och varumärkesansökningar samt utgivningsbevis för periodiska skrifter. Vi är också ansvariga för att sprida kunskap om upphovsrätt.

Vi finns i centrala Stockholm och i Söderhamn. Hos oss arbetar omkring 350 anställda. Vi är experter på immaterialrätt och många av oss är patentingenjörer, jurister och varumärkeshandläggare.

Våra målgrupper

Våra målgrupper är främst företagare i olika faser i företagets utveckling, företagsfrämjare och immaterialrättsexperter. Men också forskare, lärare och studenter på universitet och högskolor. Även andra offentliga aktörer och allmänhet har intresse av våra frågor.