Gå till innehållet

Om oss

Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten för immaterialrätt. Vi arbetar med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.

Vår vision är att vara det självklara centret i Sverige för immaterialrätt. Vi vill också vara en internationellt respekterad, livskraftig och kundorienterad myndighet.

Främja tillväxt

I grunden är vår främsta uppgift att främja tillväxt och stärka landets innovationsförmåga och konkurrenskraft. Det gör vi genom att öka kunskapen om, och förståelse för, värdet av immateriella tillgångar. Vi vill få företagare och andra inom innovationsvärlden att hantera dem på bästa sätt för att förbättra sin lönsamhet. Vårt arbete med kommunikations- och utbildningsinsatser är en viktig del av detta.

Verksamhetsområden

Vårt uppdrag är att skydda innovationer med hjälp av patent, design- och varumärkesskydd. Även frågor om upphovsrätt ligger inom vårt verksamhetsområde. Hos oss ansöker man också om utgivningsbevis för tidskrifter.

Anslagsfinansierad myndighet

PRV är en anslagsfinansierad myndighet med omkring 350 anställda. Vi finns centralt i Stockholm och Söderhamn. Hos oss jobbar bland annat patentingenjörer, jurister, varumärkeshandläggare och kommunikatörer.

Söktjänster

Fristående från vårt myndighetsuppdrag utför vi också söktjänster inom patent, varumärke och design för kunder mot en kostnad. Den bearbetade informationen kan du använda som underlag för affärsstrategiska beslut.

Stolt PCT-myndighet

Vi är stolta över att vara PCT-myndighet sedan drygt 40 år. Förkortningen står för Patent Cooperation Treaty, en internationell överenskommelse som gör att du genom en enda ansökan på ett språk får en internationell ingivningsdag för ditt ärende.

Organisationsnummer

PRV:s organisationsnummer är 202100-2072.