Företagare

Ett företags största värde ligger ofta i immateriella tillgångar. Så mycket som 80 procent kan bestå av tillgångar som inte går att ta på.  Till exempel en logotyp eller ett patent.

Företag som utvecklar och vårdar sina immateriella tillgångar har högre lönsamhet än de som inte gör det.

Fem råd för ökad lönsamhet

  1. Identifiera ditt företags immateriella tillgångar.
  2. Prioritera dem.
  3. Utveckla en strategi och metod för hur du ska hantera dem.
  4. Kommunicera dina tillgångar internt och externt.
  5. Använd och dra nytta av dina tillgångar.

Viktiga saker att tänka på tidigt för dig som ska starta företag

Registrera ditt varumärke

Varumärket är kännetecknet för din produkt eller tjänst. Det kan till exempel bestå av ett eller flera ord, en logotyp eller ljud och melodier.  Med hjälp av ett registrerat varumärke är det du som har kontrollen över vem som får göra affärer med dina kännetecken.

Varumärket registrerar du hos PRV. Det måste vara unikt och gå att skilja från andra varumärken och företagsnamn.

Titta i PRV:s varumärkesdatabas "Svensk varumärkesdatabas" så att det varumärkesnamn som du vill använda inte redan finns.

Gå sedan igenom PRV:s guide för varumärkesansökan

Registrera ett domännamn

De flesta företag vill ha ett varumärke som fungerar på internet, det är en viktig plats för marknadsföring. Då måste du registrera ett domännamn – en adress på internet. Om domännamnet ska vara samma eller i alla fall tydligt hänga ihop med namnet på ditt företag eller varumärke är det viktigt att du registrerar ditt domännamn så tidigt som möjligt. Du kan göra det samtidigt som du ansöker om företagsnamn och varumärke.

Du registrerar ditt domännamn hos någon av Internetstiftelsens återförsäljare. Internetstiftelsen ansvarar för internets svenska toppdomän .se. De ansvarar även för toppdomänen .nu.

Titta i Internetstiftelsens databas så att det domännamn du vill använda inte redan finns. Gör detta innan du registrerar motsvarande namn som ett varumärke.

Fundera på om du behöver andra toppdomäner som till exempel .com., beroende på var din marknad är.

Ge ditt företag ett namn

Du ska välja ett namn på ditt företag. Registreringen av företagsnamnet gör du hos Bolagsverket. Titta i Bolagsverkets Näringslivsregister så att det företagsnamn du vill använda inte redan finns.

Tänk även på sociala kanaler

Om du planerar marknadsföring i sociala kanaler, glöm inte att tidigt starta konton med ditt namn eller varumärke även där.

Skydda en design

Om du har tagit fram en unik form på en produkt kan du behöva göra en registrering av din design som hindrar konkurrenter från att använda den. Med hjälp av registreringen så är det du som har kontrollen över vem som får göra affärer med din design.

Information om att ansöka om registrering av design

Om du har du en uppfinning

Om du har en teknisk lösning på ett problem så kan du behöva ansöka om patent som ger dig ensamrätt, för att ingen annan ska ta din idé. Tänk på att du inte får göra din idé offentlig innan du har lämnat in en patentansökan.

Med hjälp av ett patent är det du som har kontrollen över hur din uppfinning får användas.

Information om att ansöka om patent

Upphovsrätt får du automatiskt

Om du till exempel har tagit ett foto, framställt en bild, skapat musik eller film, så har du automatisk upphovsrätt till det verk du skapat. Det vill säga ingen annan får använda det utan din tillåtelse. Du behöver inte ansöka om upphovsrätten utan den uppstår automatiskt när du skapat ditt verk.

Mer om upphovsrätt

Råd och stöd på vägen

PRV:s kundforum

I PRV:s kundforum kan du hitta svar på vanliga frågor om patent, varumärke, design och upphovsrätt som andra har ställt.

PRV:s kundsupport

Du är välkommen att höra av dig till PRV:s kundsupport för frågor om immaterialrätt. 
Telefon: 08-782 28 00

Skicka e-post till vår kundsupport

Få hjälp av en företagsfrämjare

Du kan diskutera dina immateriella tillgångar med en företagsfrämjare. De kan ofta kostnadsfritt ge dig råd och stöd kring innovationer, företagande, din uppfinning, idé, produkt eller design.

Här hittar du en förteckning över några av främjarorganisationerna i Sverige.

Webbplatsen Verksamt.se, som riktar sig till företagare, har också en tjänst där du kan hitta rådgivare utifrån det län du är verksam i.

PRV:s utbildningar

Titta gärna på PRV-skolan online, en grundutbildning som består av kapitel och filmer där du lär dig mer om vad immateriella tillgångar är och hur de kan leda till ökad lönsamhet. PRV-skolan online tar 2-3 timmar i självstudier.

PRV-skolans filmer

PRV erbjuder många olika utbildningar om immateriella tillgångar. Det finns grundutbildningar inom varumärke, design och patent, men också företagsanpassade utbildningar där du kan skräddarsy en utbildning.

PRV:s utbildningar

Om du behöver mer beslutsunderlag

I PRV:s databaser finns stora mängder information. Om du behöver mer underlag för strategiska beslut i ditt företag så kan du, mot en kostnad, beställa fördjupade analyser om till exempel trender, konkurrens och hur det ser ut i din bransch kopplat till patent, varumärken och design. Du kan bland annat få reda på om det finns varumärken som liknar ditt eller om du har fritt spelrum att föra in en ny produkt på marknaden.

Vill du ha fördjupade analyser så vänder dig då till PRV InterPat som utför sökningar i våra databaser.

Mer information om PRV InterPat